Muhakemet'ül Lügateyn

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Muhakemet'ül Lügateyn

15. yüzyıl Çağatay şairi ve bilgini Ali Şir Nevaî tarafından, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunun göstermek amacıyla yazılmış bir eserdir.
hRpSW.jpg
Kitabın adının Türkçe anlamı “iki dilin karşılaştırılması ya da yargılanması”dır. Türk şairleri İslamiyeti kabul ettikten sonra İran edebiyatını örnek aldı. Bu durum Türkçeyi olumsuz etkiledi, dilimize yabancı kelimeler girmeye başladı.Bu nedenle Türkçenin önemini vurguladı , şairleri Türkçe yazmaya çağırdı.

  • Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırır.
  • Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu savunur.
  • Ali Şir Nevai bu eserle şairleri Türkçe yazmaya çağırmıştır.

ALİ ŞİR NEVAİ, Türkçe’nin üstünlüğünü savunurken şunları göz önünde bulundurdu;

  • Türkçe zengin bir kullanıma sahiptir.
  • Yeni kelimeler türeten yapım eki vardır, böylece kelime hazinemiz daha geniştir .
  • Dilimiz o kadar zengindir ki bazı kelimelerin Farsçada karşılığı yoktur.Bunlara örnek verir.
 
Düzenleyen yönetici:
Top