Moğol istilası-Moğol istilaları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Premongol2_tr.png

Moğol İmparatorluğu'nun en geniş topraklara sahip olduğu dönemMoğol İstilaları adı verilen saldırılar Moğol İmparatorlukları tarafından yapıldı. Moğollar 13. yüzyılla kadar fazla bilinmezlerdi. 13. yüzyılında başlayan Moğol istilası; Moğolların Cengiz Han'ın bayrağı altında Orta Asya, Doğu Avrupa, Çin ve Sibirya Ovaları'nı istila etmesidir. Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han dünyanın en büyük imparatorluğun kurdu. Ardından yaptığı fetihlerle ününe ün katan Cengiz han ele geçirdiği kaledeki herkesi katletmekle tanınırdı. Doğudan gelen bu haberler Avrupalıları korkuttu. Kısa sürede birçok savaş ve 30.000.000-60.000.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Moğol istilası sırasında moğollar birçok kenti yağmalamış birçok katliam yapmış ve Orta Asya'da yaptığı saldırılar yüzünden birçok Türkî halkın Anadolu'ya göç etmesine neden olmuştur. Yaşanılan yağma, göç, savaş gibi ünsurlar yerleşik hayattaki bir çok devleti etkilerken göçebe olan halklar fazla etkilenmemiştir. Dünya tarihi açısından önemli bir olay olan Moğol istilası birçok sonuç doğumuştur.


Sona erişi

Moğol istilası son olarak 16. yy'da Hindistan'ın istila edilmesine varana kadar devam etmesine rağmen Timur İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Anadolu üzerindeki etkisi bitmiştir.
Moğollar bu süreçte birçok devlet kurmuş, Çin'e hükmetmiş ve Japonya'ya çıkartma yaparak bir ilke imza atmış, Avrupa'nın siyasi güçlerini değiştirmiş ve dünyaya dehşet salmıştır. Ancak Moğolların kurmuş olduğu devletler sürekli taht kavgaları ve dış güçler yüzünden yıpranıp zamanla yıkılması Moğol istilasının sonu olmuştur.
800px-DiezAlbumsFallOfBaghdad.jpg

14. yüzyılın ilk çeyreğinden kalma ve Bağdat'ın 1258'de Moğollar tarafından istilasını ve düşüşünü betimleyen bir minyatür.

Moğol istilaları


1205–1209 Kuzey Çin'in istilası
1211–1234 Güney Çin'in istilası
1218–1220 Orta Asya'nın istilası
1220-1223, 1235-1330 Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası
1220–1224 Kalka Nehri Muharebesi
1223–1236 İdil Bulgar Hanlığı'nın istilası
1231–1259 Kore'nin istilası
1237–1242 Rusya'nın istilası
1241 Polonya'nın istilası
1241 Macaristan'ın istilası
1241 Avusturya ve Kuzey İtalya'nın istilası
1242 Sırbistan ve Bulgaristan'ın istilası
1241-1244 Anadolu'nun istilası
1251-1259 İran, Suriye ve Mezopotamya'nın istilası
1257, 1284, 1287 Vietnam'ın istilası
1258 Bağdat'ın istilası
1258-1259 Galych-Volhynia Prensliği (Ukrayna. Başşehri: Lviv.), Litvanya ve Polonya'nın istilası
1260 Ayn Calut Muharebesi
1264-1265 Bulgaristan ve Trakya üzerine akın
1274, 1281 Japonya'nın seferleri
1274 Bulgaristan üzerine akın
1275, 1277 Litvanya üzerine akın
1277 Myanmar'ın istilası
1279 Güney Çin'in istilası
1281 Suriye'nin istilası
1285 Macaristan'ın istilası
1285 Bulgaristan üzerine akın
1287 Myanmar'ın istilası
1286 Polonya üzerine akın
1287 Polonya üzerine akın
1297, 1299 Hindistan'ın istilası
1299 Suriye'nin istilası
1222-1327 Hindistan'ın istilası

Moğol istilasının bazı sonuçları

Orta Asya'dan bazı Türkî toplulukların göç etmesi.
İlk önce Büyük Selçuklu Devletinin daha sonrada Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması ve Anadoluda, İkinci Anadolu Beylikleri Döneminin başlaması.
Abbasiler devletinin yıkılması
Çin topraklarının ele geçirilmesiyle İpek Yolu'nun el değiştirmesi
Ruslar'ın imparatorluk sürecinin duraklaması
Asya ve Avrupa'da birçok Moğol devletinin kurulması
Birçok halkın yerleşik hayata geçmesi
Halifelik kurumunun Mısır'a taşınması
Memlükler'in güçlenmesi
 
Top