• Merhaba Ziyaretçi.
    "Serbest Çekim" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek istiyoruz...

Minicik Sözlük (U)

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
U

ubûdiyet: ibadet, kulluk etme.
ubûdiyetkârâne: kulluk edercesine.
ubûr: geçme.
ucb: ibadetiyle gururlanma.
ucûbe: şaşılacak şey.
udûl: yoldan çıkma, sapma.
ufk: ufuk.
ufkî: ufka ait, yatay.
ufûl: batma, kaybolma.
ufûnet: pis koku, iltihap.
uhde: sorumluluk, söz verme.
uhdûd: hendek, yarık.
uhrâ: başka, diğer, sonra.
uhrevî: âhiretle ilgili.
uhrevîye: âhiretle ilgili olan.
Uhud: Hicazda bulunan mübarek bir dağ.
uhûd: yeminler, anlaşmalar.
uhuvvet: kardeşlik.
uhuvvetkârane: kardeşcesine.
ukad: ukdeler, düğümler.
ukalâ: akıllılar, akıllılık taslayanlar.
ukbâ: öbür dünya.
ukde: düğüm, bilmece.
ukke: tulum, deri kap.
ukubât: cezalar.
ukuk: ana babaya isyan.
ukul: akıllar.
ûlâ: ilk, birinci.
ulemâ: âlimler.
ulemâüssû: kötü âlimler, dünya için dinini feda eden bilginler.
ulûfe: yeniçeri maaşı.
ulûhiyet: ilâhlık, kısaca "ibadet edilmeye lâyık olan yegâne mabud bütün varlıkları yaratan Allahtır" diye ifade edilebilen hakikat.
ulûm: ilimler.
ulülazm: pek büyük zatlar.
ulülemr: Müslümanların idarecisi.
ulüvv: büyüklük, yücelik.
ulüvvücenâb: büyüklük ve yücelik.
ulvî: yüce.
ulvîye: değeri yüce.
ulvîyet: yücelik.
ulyâ: pek yüce.
umde: ilke, temel fikir.
umman: derya, okyanus.
umrân: medenilik.
umre: farz olmayan hac.
umûm: bütün, herkes.
umûmî: genel, herkesle ilgili.
umûmîyet: genellik.
umûr: işler, emirler, hususlar.
unf: sertlik, kabalık.
unsur: parça, element, madde, kök.
unsurculuk: milliyetçilik, ırkçılık.
unsurî: unsurla ilgili.
unsûriyet: unsurluk, ırkçılık.
unsûriyetperver: milliyetçi, ırkçı.
unzur: nazar et, bak!
urba: elbise.
urbân: çöl Arapları.
urcun: kurumuş hurma dalı.
urefâ: ârifler.
urgan: ip, halat.
urûc: yükselme, çıkma.
urûk: ırklar, kökler.
urve: tutulacak yer, kulp.
urvetülvüska: sağlam kulp, islâmiyet.
usâre: özsu.
usr: zorluk.
usûl: tarz, metod, yol, düzen, temel, asıl, esas.
usûlî: usûlle ilgili.
usûlüddin: dinin temelleri.
uyûb: ayıplar.
uyûn: pınarlar.
uzlet: yalnızlık.
uzlethâne: yalnız kalınan yer.
uzmâ: büyük.
uzuv: organ.
uzv: uzuv, organ.
Uzza: islâmdan önce Kâbede bulunan putlardan biri.
 

Top