Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Milli Mücadele Dönemi Edebiyat
Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri nedir

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Özellikleri

tatürk'ün bir kurtarıcı olarak Türk milletine önderlik ettiği Millî Mücadele dönemi, aynı zamanda yeni Türkiye Cumhuriyetinin de temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemde esareti kabul etmeyen Türk milleti, yeniden derlenip toparlanarak ulusal bir Kurtuluş Savaşı'nı başlatır. Millî Mücadele dönemi edebiyatını kesin sınırlarla diğer dönemlerden ayırmak çok zordur; çünkü toplumsal olayların başlangıçları ile bitişleri kesinlikle sınırlandırılamaz. Bu nedenle Milli Mücadele dönemi edebiyatı, Millî edebiyatın ilkeleri doğrultusunda gelişti, bu dönemin sanatçılaırı, Cumhuriyet döneminde de o günün koşulları içinde eser vermeye devam ettiler.

MANZUM ESERLER
Edebiyatımızda Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan şiirler, genellikle Kurtuluş Savaşı'nın coşkusu ve heyecanı ile ortaya çıkmıştır. Bu şiirler, coşkulu ve heyecan unsuru yoğun olan şiirlerdir. Millî Mücadele dönemini anlatan şiirler yazan şairlere Faruk Nafiz, Kemaleddin Kamu, Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Ceyhun Atıf Kansu ve Halide Nusret Zorlutuna'yı örnek verebiliriz.

MENSUR ESERLER
Millî Mücadele dönemi, edebiyatımızda birçok yazar tarafından işlenmiştir. Roman, hikâye, tiyatro, deneme, fıkra, anı ve hitabet (söylev) gibi bütün mensur türlerde Millî Mücadele dönemini anlatan eserler yazılmıştır.Bu eserlere;
Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" ve "Vurun Kahbeye", Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Sadom ve Gomore" ve "Yaban",
Refik Halit Karay'ın "Çete", Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı", Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" adlı romanlarını; yine Halide Edip'in "Dağa Çıkan Kurt", Yakup Kadri'nin "Ergenekon III" adlı hikâye kitaplarını; Falih Rıfkı Atay'ın "Zeytin-dağ" adlı anı kitabını örnek olarak verebiliriz.

HALİDE EDİP ADIVAR (1884-1964)
Türk edebiyatında Millî Mücadeleye en çok destek veren sanatçılarımızdan birisi, Halide Edip Adıvar'dır. Halide Edip, istanbul'un işgali karşısında çeşitli alanlarda yapılan mitinglerde milleti coşturan konuşmalar yapmış, Ankara'da Atatürk ile birlikte çalışmış, cephede bulunmuş, onbaşı rütbesini alarak ilk kadın onbaşı unvanını kazanmıştır. Millî Mücadele yıllan sırasındaki gözlemlerini "Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu" adlı romanlarında dile getirmiştir. Edebiyata "Tanin" gazetesinde yayımlanan hikâyeleri ile başlayan Halide Edip Adıvar, ilk hikâye ve romanlarında kadın psikolojisi üzerinde durmuş, daha sonra Millî Mücadele ile ilgili romanlar yazmıştır. Cumhuriyet'ten sonra olgunluk eserlerini vermiş, toplum sorunlarına eğilmiştir. Çok verimli bir yazar olan Halide Edip Adıvar, romanlarının dışında hikâye, anı, tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Ayrıca gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri ile çevirileri, inceleme ve araştırmaları vardır.

alıntıdır
 
Top