Melek Balığı (Pomacanthus)

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Melek Balığı akvaryum sevenlerin gözdesi olan bir balıktır. Ama sıcak denizlerde yaşa*yan özellikle mercan resifleri arasında görü*len parlak renklerle alacalı birçok balığa da aynı ad verilmiştir. Denizde yaşayan melek balıklarının en iyi bilinenleri arasında Atlas Okyanusu'nda yaşayan Fransız melekbalığı (Pomacanthus paru) ve Güneydoğu Asya kıyılarında yaşayan imparator melekbalığı (Pomacanthus imperator) sayılabilir. Bunlar*dan bazılarının rengi büyüdükçe öylesine değişir ki erişkin ve yavrularını görenler uzun yıllar ayrı birer balık sanmışlardır. Akvar*yumda beslenen melekbalığında olduğu gibi bu balıkların da gövdesi yanlardan iyice ba*sıktır. Gövdenin inceliği sık mercan dallarının arasında yüzmeyi kolaylaştırır.

Melek Balığı (Pomacanthus)

Akvaryum melekbalığı (Pterophyllum sca*iare) doğal olarak Güney Amerika'daki Ama*zon Irmağı'nda yaşar. Gövdesi gümüş parlak*lığında ve birkaç sıra siyah şeritli gözleri kırmızıdır. Altta yer alan yüzgeçlerindeki birkaç ışın çok uzun ve parlak mavidir. Akvaryumda öbür balıklarla iyi geçinmekle birlikte ayrı yaşamayı sever. Akvaryumda üretilebilen bu balıklar yavrularına büyük bir özen gösterirler. Yüzgeçleriyle dipte seçtikle*ri üreme yerini temizledikten sonra dişi yumurtalarını sıralar halinde bırakır. Onu izleyen erkek de bu yumurtaları döller. Dişi ve erkek yüzgeçleriyle sürekli bir su akımı yaratarak yumurtaların yeterli oksijeni alma*sını sağlar. Yavrular yumurtadan çıkıp ser*bestçe yüzebilecek duruma gelene kadar anne ve babalarının ağızlarında taşınırlar.
 
Top