MEHTER MARŞI

HEREDOT

Katılımcı
MEHTER MARŞI

Gafil ne bilir neşve-i pür şevk-i vegayı
Meydan-ı celadetteki envar-ı sefayı
Meydan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine ruy-i zemin arş-ı semayı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan
Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdan

Farz eyledi Hallak-u cihan harb-i cihadı
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı
Dünyaları feth eyleyen ecdadımız elhak
Adil idi hıfz eyler idi hakkı ibadı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan
Kur'anda zafer vaadediyor Hazret-i Yezdan
 

Top