Mehmet Nergisi Kimdir?

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Mehmet Nergisi Kimdir?

(1580 Bosna-1635 Gebze), yazar.

Medrese öğrenimi gördü ve ilmiye sınıfına girdi. Uzun süre Rumeli şehirlerinde (Gabela, Mostar, Yenipazar) müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu; daha sonra vakanüvislik yaptı. IV. Murat'ın padişahlığı döneminde Revan Seferi'ne çıkarken Gebze dolaylarında atından düşerek öldü. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi'nin düzyazısındaki yalın anlatımı benimsemeyip, Veysi, Okçuzade gibi münşilerin süslü anlatımını örnek aldı. Günlük konuşma dilinde bol bol karşılığı olan durumları birtakım sıfatlar ve tamlamalarla yazarak acayip bir yapı biçimi kurmuştu. Ünlü yapıtı "Hamse"; "Nihalistan", "İksir-i Saadet", "Meşakkul'uşşak", "Kanunü'r-Reşat" ve "Gazevat-ı Müslime" adlı beş kitaptan meydana gelmiştir. İlk kitap "Nihalistan" hikâyeler dizisidir. Münşeat"ında ise çeşitli devlet adamlarına yazılacak mektupları klişeleştiren 50 kadar örnek vardır.
Mehmet Nergisi (1580 ?, Bosna - 1635, Gebze), 17.yüzyıl divan edebiyatı şairi ve yazarı.
Bosna'da doğan şair medrese eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Rumeli şehirlerinde müderrislik ve kadılık, IV. Murad'ın yanında da vakanüvislük yapmıştır. Nergisi divan edebiyatının aşırı süslü nesirlerini yazmıştır. Yazarlığının yanında beş mesneviden oluşan hamsesi bulunmaktadır. Ünlü yapıtı “Hamse”; Nihalistan, İksir-i Saadet, Meşakkul’uşşak, Kanunü’r-Reşat ve Gazevat-ı Müslime adlı beş kitaptan meydana gelmiştir.
Nergisi Revan Seferi’ne giderken Gebze dolaylarında atından düşerek ölmüştür.
 
Top