Matematiksel (Mantıksal) Zeka Nedir?

Çağlayağmur

👪
Süper Moderatör


Matematiksel – Mantıksal Zeka, sayılarla çalışma, muhakeme etme, tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme , soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düşünceler ve fikirler arası kompleks ilişkileri algılayabilme becerisidir.

Matematiksel – Mantıksal Zekaya Sahip İnsanların Özellikleri :
  • Neden sonuç ilişkilerini çok iyi kurar.
  • Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilir.
  • Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdır.
  • Hipotezler kurar ve sınar.
  • Bulmaca ve zeka oyunlarını sever.
  • Miktar tahminlerinde bulunur.
  • Grafikler ya da şekiller halinde verilen ( görsel ) bilgileri yorumlar.
  • Bilgisayar programları hazırlar.
  • Grafik, şema, şekillerle çalışmaktan hoşlanır.
 
Top