LYS – 5 (Lisans Yerleştirme Sınavı / 5 - Yabancı Dil)

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Eskiden YDS (Yabancı Dil Sınavı) olarak adlandırılan üniversiteye giriş yabancı dil sınavının yeni adı LYS-5.

Adaylar, daha önceden yapılan YGS (Yükseköğretime Giriş Sınavı)'den en az 180 puan almaları durumunda LYS'ye girmeye hak kazanıyorlar.

Yabancı dil alanında tercih yapmak isteyen adaylar için LYS -5 Almanca, Fransızca, İngilizce olmak üzere 3 farklı yabancı dilden oluşur. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavda 80 tane çoktan seçmeli soru vardır.

Sınavda, adayların kelime bilgisi ve dilbilgisi bilgisini yoklayan sorular; paragraf tamamlama soruları; Türkçe'den Yabancı dile, Yabancı dilden Türkçe'ye çeviri soruları; okuduğunu anlama bilgisini yoklayan sorular (paragraf soruları); diyalog soruları; paragraf içinde anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma gibi sorular vardır.

Kelime bilgisi ve dilbilgisi ............................................. 20 soru

Çeviri ........................................................................ 12 soru

Okuduğunu anlama .................................................... 48 soru

LYS - 5 için ilgili bankaya yatırılacak ücret 20 TL.'dir.

Ne zaman nereden başvuruluyor?
Başvurularınızı mevcut durumunuza göre (mezun/mezun değil) üç farklı yoldan gerçekleştirebiliyorsunuz;

Bireysel olarak, internet aracılığıyla,

Başvuru merkezlerinden,

Okulunuzun bağlı bulunduğu başvuru merkezinden.
 
Top