Lenin'in insanlara bakış açısı-Lenin'in görüşleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Komünizm, aslında materyalist felsefenin tarifte uyarlanmasından ibarettir ve materyalist felsefenin doğaya uyarlanmasıyla, yani Darvvin’in evrim teorisiyle tam bir uyum içindedir. Bu düşüncelerin bazı temel yanılgıları ise şöyle özetlenebilir

1. İnsan, sadece maddeden ibaret olan, ruhu bulunmayan bir varlıktır.

2. İnsan, gelişmiş bir hayvan türüdür. Diğer hayvanlardan tek farkı, içinde bulunduğu şartların onu biraz "ehlilleştirmiş" olmasıdır. Özde, insanla hayvan arasında bir fark yoktur.

3. Gerek doğada gerekse insan toplumlarında değişmeyen tek kural Çatışma"dır. Çatışma, birbiriyle çakışan menfaatler nedeniyle olur. Çatışma sonucunda bir tarafın kaybetmesi, acı çekmesi, ölmesi son derece doğal ve hatta gereklidir.

4. Dolayısıyla, bir gelişmenin gerçekleşmesi, örneğin komünistlere göre "komünist devrim"in yaşanması için, çok sayıda insanın ölmesi, acı çekmesi, işkence görmesi kaçınılmazdır ve hatta gereklidir.

İşte insana bu şekilde bakan komünist ideolojinin en büyük icraatı, insanları olabildiğince "hayvanlaştırmak", vahşi hayvanlar gibi zincirlere vurmak, acı ve korku yoluyla kendince "terbiye etmek" ve gerektiğinde boğazlamak olmuştur. Oysa insan rastgele tesadüflerin ürünü değil, sayısız bilimsel bulgunun da ortaya koyduğu gibi, üstün güç ve akıl sahibi Allah'ın eseridir. Ruh sahibidir, akıl ve vicdan sahibidir. Boş ve amaçsız bir varlık kesinlikle değildir, yaptığı her davranıştan, aldığı her karardan, söylediği her sözden sorumludur. İlk defa yoktan yaratıldığı gibi, öldükten sonra yeniden diriltilecek ve Yüce Allah'ın huzurunda dünyada yapıp ettiklerinden hesap verecektir.

Lenin e baktığımızda, insanları bir hayvan türü olarak kabul eden söz konusu materyalist-Darwinist felsefeyi çok açık olarak görürüz. Öyleki Lenin, hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği şartlı refleks deneyleriyle ünlenen Rus bilim adamı Pavlov’la özel olarak görüşmüş ve Pavlov'un yöntemlerini Rus toplumu üzerinde uygulamak için girişimde bulunmuştur. Lenin'in en büyük yardımcısı ve komünist ideolojinin önemli teorisyeni Trotsky de Lenin'in Darwinist kökenli "insan tabiatını değiştirme" düşüncelerine katılıyordu. Lenin, Trotsky ve diğer Bolşevikler, insanı bir hayvan türü olarak gördükleri ve bir madde yığını saydıkları için, insan hayatına herhangi bir değer vermiyorlardı. Onlara göre, devrimin başarısı için, milyonlarca insan kolayca feda edilebilirdi. The Unknown Lenin kitabının yazarı tarihçi Richard Pipes'a göre, "Lenin, insanlığın geneli için küçümseme dışında hisler beslemiyordu: "Mektuplar, Gorki'nin öne sürdüğü, insanların Lenin için neredeyse hiçbir anlamı’ olmadığı ve onun işçi sınıfına bir metal işçisinin demir cevherine davrandığı gibi davrandığı iddiasını doğruluyor."

kaynak:

Nurşah Aksoy'un Tarihe Yön Veren Olaylar kitabı
 
Top