Lala Mehmed Paşa

Suskun

V.I.P
V.I.P
Lala Mehmed Paşa

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde aynı ismi taşımış ve birbirlerine yakın dönemlerde sadrazamlık yapmış iki ayrı kişi anlamına gelebilir. Bunlar:

Tekeli Lala Mehmed Paşa
İsminin aksine Teke değil Manisa doğumlu olup, III. Murat saltanatı döneminde 18 Kasım 1595-29 Kasım 1595 tarihleri arasında dokuz gün sadrazamlık yapmıştır;

Sokolluzade Lala Mehmed Paşa;
Sokollu Mehmed Paşa'nın amcasının oğlu olup, I. Ahmet saltanatı döneminde 26 Temmuz 1604-21 Haziran 1606 tarihleri arasında bir yıl on ay yirmi altı gün sadrazamlık yapmıştır.

 
Top