Kürek mahkumları

vEzİr

Katılımcı
İslâm hukukunda ve örfî kanunlarda mevcut olmayan kürek cezasının en erken örneklerine 9. yüzyıl ortalarına ait arşiv kaynaklarında rastlanmaktadır. Bu yüzyılda mevcudu artan Osmanlı gemilerinin kürekçi ihtiyacını karşılamak için düşünülmüş örfî bir ceza türü olarak ortaya çıkmıştır. Daha önce vergi muafiyeti karşılığı yahut esir düşenlerden, kürekçi istihdamı sağlanırken buna hükümlüler de eklenmiştir. Böylece Batı’daki örnekleri gibi Osmanlılar’da da çeşitli suçluların mahkûmiyetlerini kürek cezasına çarptırılarak çekmeleri uygulamasına başlanmıştır. 9. yüzyılın başlarından itibaren Batı’da gelişip büyüyen donanmaların kürekçi ihtiyacı için ağır cezalara çarptırılmış mahkûmların kullanıldığı, İspanya’da başladığı anlaşılan bu ceza sisteminin Venedikliler’ce de uygulandığı bilinmektedir.bir meslek yada para kazanma amaçlı yapılmamış,işlenen suçlara karşılık ceza yöntemi olarak kullanılmıştır,
 
Top