Kuranı Kerimde Doğruluk Ile Ilgili Ayetler

Mc_ÖRGE

Kaptan
Özel üye
Doğruluk Hakkında Ayetler
Kuranı Kerimde Doğruluk Hakkında Ayetler


Kuranı Kerimde Doğruluk İle İlgili Ayetler

Yüce yaratıcı Kuran-ı Kerim'de doğruluğu bizlere nasıl anlatıyor ve bizleri nasıl uyarıyor ? İşte doğruluk ile ilgili Kuran'da geçen ayetler


Bakara Sû»resinin 256 . Ayetinde

Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğû»tu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Mâide Sû»resinin 119 . Ayetinde

Allah şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.


En’âm Sû»resinin 115 . Ayetinde

Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


Yûnnus Sû»resinin 2 . Ayetinde
İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler.


İsrâ Sûresinin 80 . Ayetinde
Deki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”


Meryem Sû»resinin 50 . Ayetinde
Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).


Şu’arâ Sûresinin 84 . Ayetinde
“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”


Ahzâb Sûresinin 8 . Ayetinde
(Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.


Ahzâb Sûresinin 24 . Ayetinde
Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


Mü’min Sûresinin 53-54 . Ayetinde
Andolsun, biz Mû»sâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık.


Fussilet Sûresinin 40 . Ayetinde
û‚yetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.


Kamer Sûresinin 55 . Ayetinde
Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.


Cin Sûresinin 4 . Ayetinde
“Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”
 
Top