Kuran-ı Kerim'den Ayetler

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
'' Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın..''
(Nisa, 145)
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
'' İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık.'' (Kehf, 7)
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir. ''
(Nisa, 40 )
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
'' Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. ''
(Nahl , 90 )
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
'' Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. ''
(Enbiya, 35 )
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
'' Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. .''
(Lokman, 10)
 

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
'' (Şehitler) Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. .''
İmran, 171
 
Top