Kur'an-ı Kerim' de Gelecekteki Mucizeler

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
GALİBİYETİ
Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. "Dünyanın en alçak yerinde". Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Üç ile dokuz yıl içinde. (Rum Suresi, 1-4)
Dünya'nın en alçak yerini araştırdığımızda, bu noktanın tam Bizanslıların yenilgiye uğradığı yer olan Lut Gölü olduğunu buluruz. Lut Gölü'nün rakımı yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiştir. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün Dünya'nın en alçak bölgesi olduğunu bilmiyordu.

FİRAVUN'UN CESEDİNİN KORUNMASI
Biz, İsrailoğulları'nı denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): "İsrailoğulları'nın kendisine inandığı (İlahtan) başka İlah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım" dedi. (Yunus, 90)
Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). (Yunus Suresi, 91-92)

MEKKE'NİN FETHİ
Peygamber Efendimiz, Medine'de iken gördüğü bir rüyasında, müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş ve müminleri bu haberle müjdelemişti.
Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde, saçlarınızı tıraş etmiş, (kiminiz de) kısaltmış olarak (ve) korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih (nasib) kıldı. (Fetih Suresi, 27)

İSRAİLOĞULLARI'NIN KİBİRLİ YÜKSELİŞLER
İ
Kitapta İsrailoğulları'na şu hükmü verdik: "Muhakkak siz yer(yüzün) de iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş-yükselişle kibirlenecek-yükseleceksiniz. Nitekim o ikiden ilk-vaid geldiği zaman, oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de (sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik', size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık. (İsra Suresi, 4-6)

İsrailoğulları, Hz. Yahya'yı öldürdükleri ve Hz. İsa'yı öldürmek için tuzak kurdukları dönemin, yani kibirli yükselişlerinin ve bozgunculuklarının hemen ardından, MS 70 yılında, Romalılar tarafından Kudüs'ten sürülmüşlerdir.Ancak Allah ayetlerde İsrailoğulları'na tekrar güç vereceğini haber vermiştir. 1948 yılında İsrail Devleti'ini kurmuşlardır. İsrail'in günümüzdeki siyasi ve askeri gücü ve sahip olduğu ırkçı siyonist ideoloji nedeniyle yine Ortadoğu'da estirdiği terör ise bilinen bir gerçektir. 2. si yakında gelecektir.

UZAYIN KEŞFİ
Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız. Rahman 33 Ayette insanların göklerin ve yerin derinliklerini ancak üstün bir güç ile geçebilecekleri vurgulanmaktadır.

MODERN ULAŞIM ARAÇLARI
Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı). Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır? (Nahl Suresi,
Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için bir ayettir. Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yaratmamız da. (Yasin Suresi, 41-42)

GÖRÜNTÜ NAKLİ
Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben, gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır, O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için (bu olağanüstü olay gerçekleşti)... (Neml Suresi, 40)
Burada eşyanın ileride ışınlama yöntemiyle naklinin mümkün olacağı da anlaşılabilir.

ELEKTRİK KULLANIMI

Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. (Sebe, 12) bakır elektriği ileten en önemli maddedir.

TEKNOLOJİDE KARINCA ORDUSU

Nihayet karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: "Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, farkında olmaksızın sizi kırıp-geçmesin." (Neml Suresi, 1 burada bilgisayar teknolojisi ve böcek robot projelerine işaretler vardır
 
Top