Küba Üniversite Eğitimi

yilmaz27

Cerezforum
Site Yetkilisi
Süper Moderatör
KÜBA'DA YURT DIŞI EĞİTİM

Küba'da, eğitim için herkese eşit olanak sağlanmaktadır, tüm gençlerin üniversiteye girme şansı vardır. Bu,
kişilerin maddi durumuna göre değil, yetenek ve becerilerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Kübanın eğitim koşullarını diğer ülkelerle karşılaştırırken, bu adanın içinde bulunduğu kısıtlamaları ve zengin bir ülke olmadığını gözden kaçırmamak gerekmektedir.

KÜBA'DA EĞİTİM SİSTEMİ​

Küba Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşlarının eğitim hakkının gerçekleşmesine çok büyük önem vermektedir.
Vatandaşların bu haktan yararlanmaları için kurumsal ve yapısal engellerin ortadan kaldırılması
Küba'nın eğitim politikasının önemli önceliklerinden biridir.

Bu hedefe yönelik olarak alınan ilk devrimci önlemlercehaleti ortadan kaldırmak ve bugün artık gerçekleşmiş olan eğitimin
her düzeyinde ücretsiz ve evrensel bir kamu hizmeti olmasının sağlanması olmuştur.

Temel İlkeler

Küba Devleti katılımcısistematik ve yeni kuşakların gelişimine dayalı bir ulusal eğitim sisteminin
yapılandırılması ve işleyişinden sorumludur.Bu işlevleri halkın kendi örgütlerinin katılımını ve desteğini alarak yapar.

Küba ulusal eğitim sisteminin temel ilkeleri:

A) Eğitimin tarafsızlığı ilkesi
Herkesin görevi ve hakkı olan eğitim Küba'da başarıyla hayata geçirilmiştir.Yaşcinsiyetırkdin ve ikamet yeri ayrımı yapılmaksızın
herkes bu haktan eşit bir şekilde yararlanır.

B) Öğrenim ve işin bütünselliği ilkesi
Küba eğitim sisteminin asıl ilkesi teoriyle pratiğiokulla hayatıeğitimle üretimi birbiriyle bağdaştırmaktır.

C) Farklı ilgi alanlarına duyarlılık ve eğitimin bütünselliği ilkesi
Küba eğitim sistemi;her bir öğrencininözelliklerineilgilerine ve yeteneklerine göre gereksinim duyduğu eğitimi sağlamaktadır.

D) Parasız eğitim
Eğitim her seviyede hiçbir ücret talep edilmeksizin sağlanmaktadır.Devlettüm öğrenciler için geniş bir burs sistemi oluşturmakta ve öğretimin evrenselleşmesi için çalışanlara da birçok öğrenim olanağı sağlanmaktadır.

Devrim Sonrası

 • 1961 yılında milyonlarca insana okuma yazma öğretmek için 100 binden fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen ve bir yıl süren bir kampanyayla okuma yazma sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.
 • Devrimin zafer kazanmasından önce mevcut olan okul sayısı 7.674'den 12.442'ye yükseltilmiştir.
 • Eğitim her seviyede parasız hale getirilmiştir.
 • Öğrencilerin onuncu sınıfa kadar eğitime devam etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.
 • Küba'da her 42 vatandaşa bir öğretmen düşmektedir.Bu da Küba eğitim sisteminin ulaştığı oldukça yüksek seviyeyi göstermektedir.
 • 5 ile 14 yaş arası ilköğrenim oranı %100dür.
 • Okulların çok büyük bir çoğunluğu 220 gün boyunca her gün 6-7 ders saati olmak
 • Kendilerini geliştirebilmeleri ve topluma dahil olabilmeleri için özel eğitime gereksinim
 • Ülkedeilk ve orta öğrenimden mezun olan herkesin eğitimlerine devam etmeleri
 • Lise ve yüksek öğrenim mezunlarının istihdamı devlet güvencesine alınmıştır.
Rakamlarla Yüksek Öğrenim

 • Ülke genelinde toplam 49 adet üniversite bulunmaktadır.
 • 22.000 öğtetim elemanının yüzde 20'si doktorasını yapmıştır.
 • 1959'dan bu yana 635.000 kişi üniversitelerden mezun olmuştur.
 • 120 farklı ülkeden 16.000'den fazla yabancı öğrenci Küba'nın üniversitelerinden mezun olmuştur.
 • 2004 yılı itibarıyla üniversitelerde öğrenim görmekte olan 125.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır.
 • Tüm yüksek öğrenim sistemi dahilinde 8.626 yabancı öğrenci bulunmaktadır.
 • 300'den fazla master programı vardır.
 • 140'dan fazla doktora programı vardır.
 • Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nca 35 Bilimsel Dergi yayınlanmaktadır.
 • Yüksek Öğrenim Bakanlığı Üniversitelerine bağlı 73 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.
Küba'da Üniversite Eğitimi

Devlet, herhangi bir üniversite öncesi merkezden mezun olanlara (12 yıllık ortaöğretimi bitirenlere) ve branşlardan herhangi birine erişme hakkı elde edenlere yüksek politeknik enstitülerinde veya üniversitelerde eğitim alma hakkını garanti eder. Öğrencinin üniversiteye girişi, her uzmanlık dalına uygun bir giriş sınavı ile düzenlenir.

Ayrıca, yapılan merkezi sınav ve öğrencinin ortaöğretim başarısı da üniversiteye girişte etkilidir. Küba üniversitelerinde bölümlerin çoğu beş yıllık bir eğitim planı doğrultusunda oluşturulmuştur (tıp 6 yıl). Üniversiteler, Eğitim Bakanlığı'na değil, ayrı bir kurum olan Yüksek Öğretim Bakanlığı'na bağlıdır. Öğrenciler, Üniversite Öğrenci Federasyonu'nun da bağlıdır.

Ülke genelinde toplam 49 üniversite var. Ülkedeki bütün üniversitelerde güzel sanatlar akademisi bulunur. Eğitimin diğer seviyelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de kitap, diğer öğretim gereçleri, yemek, yurt, servis, tatil yerlerindeki yurtlar parasızdır ve ayrıca öğrenciye burs (maaş) verilir.

Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan mazeretli öğrencilere ve açık öğretim öğrencilerine dersler gün içerisinde verilir. Öğrenciler, mezuniyet sonrası seçtikleri fakültede tamamlayıcı çalışmalar yapabilirler.

Üniversite eğitimi gibi üniversite sonrası eğitim de ücretsizdir.

Ayrıca, Küba üniversiteleri Kübalı profesyonellerin ve yabancıların lisansüstü eğitimine açıktır. 300'den fazla yüksek lisans, 140'tan fazla doktora programı bulunmaktadır.

Tüm yüksek öğretim sistemi içindeki yabancı öğrenci sayısı yaklaşık olarak 8600, yoksul ülkelerden gelen öğrencilerin birçoğu parasız eğitim sistemine dâhil edilir.

Öğrenciler arasında en çok tercih edilen bölümler Pedagoji ve Tıp ve Sağlık Bilimleridir. Bu durum, eğitim ve kamu sağlığı gibi stratejik sektörlerde etkin ve verimli insan kaynağı oluşturmak isteyen Küba Devlet'in önceliğini destekler.

Üniversite öğrencileri içinde kadınların oranı, 1990 - 1991 öğretim yılında yüzde 57'den, 2000 - 2001 öğretim yılında yüzde 61'e yükseldi. Sürecin feminizasyonu, iş yaşamında kadın etkinliğini artırdı.

Ada genelindeki sektörlerde ve eğitim kurumlarında yöneticilerin yüzde 70'inden fazlası kadın.

Öğretim elemanlarının yüzde 90'nından fazlası tam zamanlı çalışır. Yüzde 40,2'si Tıp Bilimleri ve yüzde 24,1'i Pedagojik uzmanlık dallarında yer alır. 2002 yılında sayıları 22.000'e yükseldi. Öğretim elemanlarının yüzde 20'si doktora yapmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Doğa Bilimleri ve Pedagojik dallarında, öğretim üyelerinin yüzde 50'sinden fazlası kadındır. Ülke genelinde 15 tane pedagoji enstitüsü bulunur. Üniversite öncesi eğitimini tamamlayanlar bu enstitülere sınavla girebilirler, süresi beş yıldır. Küba'da her 42 vatandaşa bir öğretmen düşer.

KÜBA ÜNİVERSİTELERİ

 • Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez
 • Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría
 • Universidad Central de Las Villas
 • Universidad de Ciego de Avila
 • Universidad de Cienfuegos
 • Universidad de Granma
 • Universidad de Holguín
 • Havana Üniversitesi / Universidad de La Habana
 • Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos
 • Universidad de Oriente - Santiago de Cuba
 • Universidad de Pinar del Río
 • Universidad Medica Carlos J. Finlay
 

Top