Korgeneral Mehmet Şevki Ölçer (1866 - 1927)

r0se

Forum Onuru
Özel üye
Silahlı Kuvvetler tarihimizde, Harita Genel Müdürlüğü'nün kurucusu olarak tanınan Korg. Mehmet Şevki ÖLÇER, 1866 yılında İstanbul’da doğmuştur. 01 Eylül 1883 tarihinde girdiği Kara Harp Okulu'ndan 15 Haziran 1886 tarihinde Piyade Teğmen olarak mezun olmuştur. 27 Haziran 1886 tarihinde Teğmen olarak başladığı Kara Harp Akademisi'nde 29 Haziran 1887 tarihinde Üsteğmen olmuş ve 29 Mayıs 1889 tarihinde Kara Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

19 Aralık 1890 tarihinde Fransa Harp Akademisi'nde öğrenim görmek üzere Paris’e gidinceye kadar; Topçu Okulu ve Harp Akademisi'nde Astronomi, Analitik Geometri ve Silah Fennî Öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. 17 Haziran 1891 tarihinde Kolağası olmuştur. Fransa Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra, Fransa Coğrafi Dairesi'nde haritacılık tekniği üzerinde özel eğitim görmüş ve 15 Temmuz 1894 tarihinde yurda dönerek, çeşitli Askerî Okullarda öğretmenlik görevlerinde bulunmuştur. 13 Kasım 1894 tarihinde Binbaşı olmuş ve bu tarihlerde Genelkurmay Başkanlığı 5'inci Şubeye bağlı olarak kurulan ve modern haritacılık çalışmaları ile görevlendirilen HARİTA KOMİSYONU’ nda görev almıştır.

Bir nirengi şebekesine bağlı olarak; Eskişehir bölgesinde modern esaslarla yapılan ilk harita çalışmalarına, bu komisyonun bir üyesi olarak katılmıştır.

05 Ocak 1901 tarihinde Yarbay, 27 Temmuz 1908 tarihinde Albay, 26 Nisan 1912 tarihinde Tuğgeneral olmuştur.

1'inci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda ve İstanbul’un işgali sırasında Büyük Millet Meclisi Hükümeti Genelkurmay Başkanlığı'nca, 17 Ağustos 1920 tarihinde kendisine Anadolu’da vazife verilmesi hususunda gösterilen bir davete icabet etmiş, o tarihte Harita Şubesi'nde ve mahiyetinde bulunan; 35 Harita Subayı ile birlikte 100.000 pafta ve içinde harita ile ilgili alet ve malzemeyi ihtiva eden, 170 sandığın düşman eline geçmesini önleyerek, bunların ANADOLU’ ya geçirilmesini sağlamıştır.

Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER; askerlik hayatı boyunca Yurdun muhtelif yerlerinde ve Balkanlarda yürüttüğü çalışmalara ilaveten, çeşitli askerî ve sivil okullarda (üniversite dahil) birçok teknik konuda öğretmenlik yapmıştır. Harita tekniği konusunda yazdığı birçok eseri mevcuttur.

16 Eylül 1923 tarihinde Korgeneralliğe yükselen Mehmet Şevki ÖLÇER, 02 Mayıs 1925 tarihinde Harita Genel Müdürlüğü'nün bugünkü kuruluş kanununun çıkarılması için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmış ve ilk Harita Umum Müdürü olmuştur.

31 yıllık görev süresince Türk Haritacılığına emek veren Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER, 01 Temmuz 1926 tarihinde kendi arzusu ile emekliye ayrılmış ve 09 Mayıs 1927 tarihinde vefat etmiştir. Kabri Merkez Efendi Mezarlığı'ndadır.

Görev yaptığı süre içerisinde; 18 adet madalya ve nişan alan, 7 adet çeviri ve eseri bulunan Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER, Türk Haritacılığı'na ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Harita Sınıfına yaptığı büyük hizmetleri ile daima şükranla anılmaktadır.


Kaynaklar
•hgk.mil.tr
 
Top