Köprülü Fazıl Ahmed Paşa-Osmanlı Sadrazamı

Suskun

V.I.P
V.I.P
220px-K%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC_Ahmed_k%C5%91rajz.jpg


Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
(d. 1635, Vezirköprü - ö. 3 Kasım 1676, Edirne)​
Osmanlı Devleti'nde Avcı Mehmet döneminde, 30 Ekim 1661 ila 3 Kasım 1676 tarihleri arasında on beş yıl dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
Köprülü Mehmet Paşa'nın oğludur. Girit fatihidir.


Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1635 yılında Vezirköprü'de doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine, Sultan IV. Mehmed tarafından sadrazamlığa getirildi ve 15 yıl bu görevde kaldı. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Erzurum ve Şam valiliklerinde bulundu.
Sadrazam olduktan sonra ilk iş olarak Avusturya üzerine sefere çıktı. Uyvar Kalesi'ni 1663'de ele geçirip Avusturya'yı Vasvar Antlaşması ile barış yapmaya zorlayan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 21 yıldır alınamayan Girit'in fethine yöneldi. Venediklilerden Kandiye kalesini alarak, Girit'i Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra padişahla birlikte Lehistan seferine çıkan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Bucaş Antlaşması'yla Podolya'yı Osmanlı ülkesine katarak yurda döndü.
15 yıllık sadrazamlığı sırasında ülkesini eskisinden daha güçlü bir hale getiren bu büyük sadrazam, sefer hazırlığı yaptığı sırada, 1676 yılında Edirne'de vefat etti. İstanbul'da Çemberlitaş karşısında, babası Köprülü Mehmed Paşa'nın yanına gömüldü.

Yenilik hareketleri

Askeri ve mali alanda yenilikler yaptı.
İstanbul Çemberlitaş'ta bir kütüphane kurdurdu.
Önemli günlerde saraya ve devlet adamlarına hediye verilmesini yasakladı.
Saray içi masrafları kısıp ekonomiye katkıda bulundu.
İlk defa laiklik çalışmaları yaptı.
Ulemanın kaldırılmasını hedefledi.
 
Top