• Merhaba Ziyaretçi.
    "EYLÜL AYI" temalı fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Kıyamet Alametleri..

Çirkin Kral

Forum Tutkunu
Kıyamet Alametleri İki Başlık Altında İncelenir: Küçük Alametler, Büyük Alametler. Alametlerin Büyük Veya Küçük Diye Nitelenmeleri Önemlerinden Dolayı Değil, Açıklanan Sebepten Dolayıdır.

1. Küçük Alametler.
Dinî Emirlerin İhmal Edilmesi Ve Ahlakın Bozulması Gibi İnsan İradesine Bağlı Olarak Büyük Alametlerden Çok Önce Meydana Gelecek Olan Olaylardır. Peygamberimiz'in Gönderilmesi Ve Onunla Peygamberliğin Sona Ermesi, İlmin Ortadan Kalkıp
Bilgisizliğin Artması, Şarap İçme Ve Zinanın Açıkça Yapılır Olması, Ehliyetsiz İnsanların Söz Sahibi Olması, Adam Öldürme Olaylarının Artması, Dünya Malının Bollaşması, Zekat Verecek Faki¤rin Bulunmaması Gibi Olaylar Kıyametin Küçük Alametlerinin Bazılarıdır (Buharî, "Tefsir", 79, "Hudüd", 20, "Fiten", 25; Tirmizî, "Fiten", 34; İbn Mace, "Fiten", 25; Ebu Davud, "Sünnet", 15).

2. Büyük Alametler. Kıyametin Kopmasının Hemen Öncesinde Meydana Gelecek Ve Birbirini İzleyecek Olan Olaylardır. Büyük Alametler, Tabiat Kanunlarını Aşan Ve İnsan İradesinin Dışında Gerçekleşen Olaylardır. Hz. Peygamber Bir Hadislerinde, "Kıyametten Önce 10 Alamet Görmediğiniz Sürece Dünyanın Sonu Gelmez" Buyurmuş Ve Bu Alametleri Şu Şekilde Sıralamıştır. (Müslim, "Fiten", 39; Ebu Davud, "Melahim", 11; İbn Mace, "Fiten", 28):

a) Duman.
Müminleri Nezleye Tutulmuş Gibi Bir Duruma Getiren Ve Kafirleri Sarhoş Eden Bir Dumanın Çıkışı Ve Bütün Yeryüzünü Kaplaması.

b) Deccal. Bu İsimde Bir Şahıs Çıkacak Ve Tanrılık İddiasında Bulunacak, İstidrac Denilen Bazı Olağan Üstülükler Gösterecek Ve Hz. İsa Tarafından Öldürülecektir.

c) Dabbetü'l-Arz.
Bu İsimde Bir Canlı Çıkacak, Yanında Hz. Musa'nın Asası Ve Hz. Süleyman'ın Mührü Bulunacak, Asa İle Müminin Yüzünü Aydınlatacak, Mühür İle Kafirin Burnunu Kıracak, Böylelikle Müminlerin Ve Kafirlerin Tanınmaları Sağlanacaktır.

d) Güneşin Batıdan Doğması.
Evrenin Tek Hakimi Allah'ın Emriyle Güneş Batıdan Doğacak, Bu Oaydan Sonra İman Edenlerin İmanı, Kendilerine Hiçbir Fayda Vermeyecektir.

e) Ye'cüc Ve Me'cüc'ün Çıkması.
Bu İsimde İki Topluluğun Yeryüzüne Dağılarak Bir Süre Bozgunculuk Yapmaları da Kıyametin Bir Başka Büyük Alametidir.

f) Hz. İsa'nın Gökten İnmesi.
Hz. İsa Kıyametin Kopmasına Yakın Gökten İnecek, İnsanlar Arasında Adaletle Hükmedecek, Hz. Peygamber'in Dini Üzere Amel Edecek, Deccalı Öldürecek, Sonra da Ölecektir.

g) Yer Çöküntüsü.
Biri Doğuda, Biri Batıda, Biri de Arap Yarımadasında Olmak Üzere Üç Yer Çöküntüsü Meydana Gelecektir.

h) Ateş Çıkması.
Hicaz Taraflarında Büyük Bir Ateş Çıkacak Ve Her Tarafı Aydınlatacaktır.

Kıyamet Alametleriyle İlgili Olarak Hadis Kitaplarımızda Pek Çok Rivayet Ve Bilgi Bulunmaktadır. Ahiretle İlgili Diğer Konularda Olduğu Gibi Kıyamet Alametlerinin Mahiyeti Konusunda da Gerçek Bilgi Sahibi Yüce Allah'tır. Onların Gerçek Yüzü Bilinemez. Ancak Bazı Yorumlar Yapılabilir, Mahiyeti İse Allah'a Havale Edilir...
 
Top