Kişisel Satış ve Satış Yönetimi – Test Soruları AÖF

BeReNN

Alyam?
Özel üye
[h=2][/h]1. Kişisel satışın tutundurma karmasının diğer elemanlarından farklı yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a. yüz yüze iletişime dayalı olması
b. İkna edici iletişime dayanması
c. Müşteri tatminine yönelik olması
d. Ürün ve hizmet satışında geçerli olması
e. Uzun dönemli ilişkiler üzerinde odaklanması

2. Aşağıdaki satış rollerinin hangisinde müşteriden doğrudan sipariş alınmaz?

a. İçeriden sipariş alan satışçılar
b. Dışarıdan sipariş alan satışçılar
c. Ticari satışçılar
d. Misyoner satışçılar
e. Yaratıcı satışçılar

3. Aşağıdakilerden hangisi satışçıların yerine getirdiği faaliyetlerden biri değildir?

a. Müşteri problemlerine çözüm sağlamak
b. Müşterilerin üretim sürecine katkıda bulunmak
c. Mevcut ve yeni müşterilere satış yapmak
d. Müşterilere hizmet sağlamak
e. Müşterilerde iyi niyet oluşturmak

4. Satış gücü yönetimi aşağıdakilerden hangisini içermez?

a. Seçme ve işe alma
b. Satış gücü örgüt yapısının tasarımı
c. Güdüleme
d. Eğitim
e. Doğrudan postalama

5. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın satış gücü örgüt yapısını belirlemede göz önüne alacağı seçeneklerden biri değildir?

a. Coğrafi temelli
b. Dağıtıcı temelli
c. Ürün temelli
d. Müşteri temelli
e. İşlevsel

6. Satışla ilgili iş tanımlarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?

a. Satışçının kime rapor vereceği
b. Satışçının diğer şirket personeliyle etkileşimi
c. Satışçının yürütmesi gerekli spesifik faaliyetler
d. Satışçının fiziksel özellikleri
e. İşin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel yetenekler

7. Satışçıya her ödeme döneminde sabit bir miktarın ödendiği ücretlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Doğrudan maaş
b. Doğrudan komisyon
c. Prim
d. Maaş+komisyon
e. Maaş+prim

8. Aşağıdakilerden hangisi niteliksel performans ölçülerinden biri değildir?

a. Satış kotaları
b. Satışçının tutumları
c. Müşteri tatmini
d. İletişim becerileri
e. Ürün bilgisi

9. Kişisel satış sürecinde müşteriyle ilk görüşmenin yapılıp iyi niyet oluşturulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sunuş
b. Yaklaşma
c. İhtiyaç keşfi
d. İtirazların ele alınması
e. Ziyaret öncesi planlama

10. Müşterinin işinin ve ihtiyaçlarının ayrıntılı olarak analiz edilmesiyle geliştirilen satış sunuşu türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Paket sunuşlar
b. Organize sunuş
c. Yüz yüze sunuş
d. Kişiye özel sunuş
e. Etkileşimli sunuş


Cevap Anahtarı

1. a

2. d

3. b

4. e

5. b

6. d

7. a

8. a

9. b

10. d


alıntı
 
Top