Kişilik

cırcırböcee

V.I.P
V.I.P
KİŞİLİK ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kişiliğin ölçümü ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler genel olarak test yöntemleri ve test dışı yöntemler biçiminde 2 ye ayrılır. Başlıca test dışı yöntemler görüşme ve gözlemdir. Görüşme, genellikle soru yanıt biçiminde gerçekleşir. Bununla birlikte konuşmanın planını, sistemli ve standart olması önemlidir. Bu yöntem hiçbir zaman bir iç gözlem aracı olarak değerlendirilmemelidir. Genellikle işe almada, işe yatkınlık, iş deneyimi ve amacı gibi konuların araştırılmasında ya da psikiyatrik görüşmede sorunu ve hastalığı saptamada kullanılır. Nesnel gözlem de denen davranış gözlemi, insan davranışlarının doğal ya da oyun gurubu gibi yapay bir ortamda incelenmesi ilkesine dayanır. Gözlemin öznellik ve etkilenmeden uzak biçimde tümüyle dışarıdan yapılması ve değerlendirmenin ruhsal süreçlere özleştirilir ve öznel değerlendirme ortaya çıkar. Gözlem ve görüşme verilerinin standartlaştırılması amacıyla çoğu zaman değerlendirme tabloları kullanılmaktadır. Kişinin güvenilir, yararlı bir biçimde saptanmasını amaçlayan ve zeka testleri örneğinden yola çıkarak oluşturulan kişilik testleri, özellikle Batı ülkelerinde yaygın kullanım alanı bulmuştur.

TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Dört çift temel kişilik özelliği şunlardır;
- Dışa dönüklülük (D) ve İçe dönüklülük (İ)
Bunlar, iç dünya ile dış dünya arasındaki tercihimizi belirler.
- Duyumsama (Du) ve Sezgisellik (S)
Bunlar, çevremizdeki dünya hakkında ki bilgileri nasıl edindiğimizi belirler.
- Düşünme (Dş) ve Hissetme (H)
Bunlar, karar verme sürecimizin göstergesidir.
- Yargılama (Y) ve Algılama (A)
Bunlar, daha düzenli bir yaşam tarzıyla, daha esnek bir yaşam tarzı arasında ki tercihimizi gösterir.

BERY SHEDDEN’den temel kişilik özellikleri hakkında küçük bir hikaye;

VİŞNELİ PASTA YERKEN

Dışadönükler, çok yorgun değillerse veya ilgileri henüz sönmemişse pasta ve diğer herşey hakkında konuşma gereği duyacaklardır. (Bir (Y) değilde (A) iseler, olasılıkla ağızları doluyken)
İçedönükler, İSDş iseler, ya da henüz bir tartışmadan çıkmışlarsa, sessizce pastayı yiyeceklerdir. İduDş iseler ve uzun süredir yalnız kalmışlarsa yerken konuşabilirler, ama bunun D’lerin konuştukları konular olması gerekmez.
Duyumsayanlar bunun vişneli bir pasta olduğunu dikkat edecek ve tadına varacaklardır;
Ddu’lar, aslında çok açık olsa da bunun hakkında yorum yapacaklardır. DuY, önce kekini yiyip vişneleri sona saklayabilirler, ama daha ziyade, çatallarına geleni yiyeceklerdir. DuA’lar, vişneyi seviyorlarsa önce onları yiyeceklerdir.
Sezgisel tipler bunun vişneli pasta olduğunu fark etmeye bilirler, ancak kesinlikle yarın ne gibi pasta çıkacağını merak edeceklerdir. Ortamın havasından aslında kendilerinin de çiğnemekte oldukları şeyi herkesin beğenip beğenmediğini anlayacaklardır.
Düşünenler vişneli pasta hakkında düşüneceklerdir. DuDş’lar olasılıkla pastanın tarifini çıkarmaya çalışacak ve bunun başka hangi tariflerde kullanılacağını düşüneceklerdir. Sdş’ler tümüyle başka bir şeyi düşünüyor olabilirler, örneğin yediğimiz şey hazımsızlık yapar mı, ya da kilo sorunumu arttırır mı vb... D’lerin yorumlarından bir tanesi bile İSDş’lerin dikkatini çekebildiyse (İSDşA’ların dış etkilere kapalı olduğunu hatırlayın), İSDşY’ler bir süre düşündükten sonra açık bir dille “insanlar yedikleri şeylerle ilgili böyle büyük tantana yapmamalılar; hayatta düşünecek çok daha önemli şeyler var” diyebilirler!

KİŞİLİĞİNİZİ TANIMANIN YOLLARI
Hissedenler pastayı beğenip beğenmediklerini fark edecek, buna göre ya mutlu olacak ya da kendileriyle aynı şeyleri hissettiklerine emin oldukları diğer insanlar için kaygılanacaklardır. Herhangi birisi H’nin hissettiklerine ters bir duyguyu dışa vurursa, H gerçekten de çok üzülecektir. HY iseler, gruptaki bu uyumsuzluğa neyin neden olduğunu bulmaya çalışacak ve bu nedeni ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Eger DHY iseler, olasılıkla garsona başka ne seçenekler olduğunu soracaklardır. DduHY, şikayette bulunanlara şunu soracak kadar işi ileri vardırabilir: “Kim pastanın kekini, kim vişneleri tercih ediyor?” ve değiş tokuş yapmayı (kendi tercihi olsun olmasın) önerebilir, böylece mırın kırın edenler istediklerini elde ederler ve yeniden barış sağlanır.
Yargılayıcılar vişneli pasta yemenin normal ve kabul edilebilir yolunu göstermek isteyeceklerdir.
Algılayıcılar pastalarının tadını çıkaracak, kırıntıları parmaklarıyla toplayacaklardır!
Ve TÜMÜ DE İYİ VAKİT GEÇİRMİŞ OLACAKTIR!!!!

FARKLI KİŞİLİK TİPLERİNİN PROFİLLERİ

Bu bölümde 16 tipin profilini ele alacağız. Buna başlamadan önce her tipte bulmayı umduğumuz özellikleri bir hatırlayalım. Bu özellikleri kendimizde ve çevremizdekilerde açıkça tanıyabiliriz. Çok kısaca tiplerin özelleri şunlardır;

Dışadönükler dışarıya daha açıktırlar, konuşmak onlar için kolaydır, diğer insanlarla çalışmayı ve oynamayı severler

İçedönükler daha çekingendirler, daha az konuşurlar ve kendi başlarına kalmaya ihtiyaç duyarlar

Duyumsayanlar bugünde yaşarlar, gerçeklere güvenirler ve pratik sorunlarla iyi başa çıkarlar; her şeyin belirli ve ölçülebilir olmasından hoşlanırlar

Düşünenler mantık ve nesnel irdeleme yoluyla karar verirler; yüreklerinden ziyade kafalarını kullanırlar

Hissedenler diğer insanları daha çok önemserler ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı severler; kafalarından ziyade yüreklerini dinlerler

Yargılayıcılar düzenli olmayı severler, projeleri bitirmek için çalışmaya başlarlar

Algılayıcılar esnek olmayı severler, sürekli bilgi topladıkları için değişikliğe de açıktırlar

Bu kısa tanımlara bakarak her tipi çabucak gözümüzde canlandırabiliriz. Örneğin, bir DduDşY tip, dışarı dönüktür, gerçeklere güvenir, mantıklı ve düzenlidir. Bir İSHA tip çekingen, yaratıcı, insanları önemseyen ve esnek bir insandır. Her tipin kendine özgü özellikleri vardır. İzleyen tip profilinde kendi tipinizi okuduktan sonra sizin tam zıddınız olan tipin profilini de okuyun, bu, zorlandığınız bazı şeyleri görmenizi sağlayacaktır.
Diğer bir nokta da, her tipin genel toplumun yüzde kaçında bulunduğunu görmektir. Örneğin, tüm Ddu tipler, kendi özelliklerini taşıyan birçok insana yaşar ve çalışırlar, buna karşın tüm İS tiplerin kendilerine benzer insanlarla karşılaşma olasılıkları düşüktür, bu da bazen bir yalnızlık duygusu verir.

DIŞADÖNÜK-SEZGİSEL-HİSSEDEN-YARGILAYICI (DSHY)
Dışa açık yaratıcı insanları önemser düzenli
İnsanlara karşı sıcak ve ilgili bir yaklaşım ve her şeyi düzenleme ve önerilerde bulunma yetisi DSHY’leri grupların gözde liderleri haline getirir. Bir DSHY bir şeye inandığında, çevresindekileri de heveslendirir ve akıcı konuşması ve ikna edici yaklaşımıyla diğer insanların kendi fikirlerine uymasını sağlar. DSHY’ler diğer insanların yaklaşımlarına yanıt verirler, bu da onları popüler yapar.

İÇEDÖNÜK-SEZGİSEL-HİSSEDEN-YARGILAYICI (İSHY)
Çekingen yaratıcı insanları önemseyen düzenli
İSHY’ler çok derin duyguları olan insanlardır; çevresindeki herkese karşı ilgi ve şefkat gösterirler. Diğer insanların kişisel gelişimine katkıda bulunma arzuları güçlüdür ve insanlar için esin kaynağı olabilirler.
Ne var ki, birçok kişi İSHY’nin en iyi niteliklerinden yararlanamaz, çünkü karşısındakini iyi tanıyıp güvenmedikçe kendini açmaz. İnsanlar İSHY’nin iyi bir insan olduğunu hissederler ama onu biraz soğuk bulurlar. İSHY’ler hiç de soğuk değildirler ve yoğun duyguları vardır, ancak en derin ve en karmaşık düşünce ve duyguları içlerinde kalıp asla diğer insanlarla paylaşılmayabilir. Anlayışlı bir DS tip içgüdüsel olarak bu zengin iç yaşamı görebilir ve İSHY’nin bunu çevresindekilerin yararına kullanması için ona yardımcı olabilir.
İnsanlar her zaman bir İSHY’nin işini zamanında bitireceğine, toplantılara tam vaktinde katılacağına ve sözünü tutacağına güvenebilirler. Projeleri ve işleri vakitlice yaparlar son dakika koşuşturmasından hoşlanmazlar. Sözlerini tutamamaktan nefret ederler ve bunu önlemek için ellerinden geleni yaparlar. Çalışkan ve inatçıdırlar, bazen işleri bitirme gereksinimi, düşünme ve hayal kurma gereksinimiyle savaşa tutuşur.

DIŞADÖNÜK-SEZGİSEL-HİSSEDEN-ALGILAYICI (DSHA)
Dışa açık Yaratıcı İnsanları önemser Esnek
DSHA’ların dolu ve değişken bir yaşam tarzları vardır ve yaşamları boyunca birçok iş değiştirmek onlar için olağandır. DSHA’lar çalıştıkları işe sıcaklık ve coşku getirirler ve hayal güçleri ve zekalarıyla, yeteneklerini kendilerini çeken herhangi bir şey için kullanabilirler. Diğer insanlar onların güler yüzle ve insancıl tutumlarından hoşlanırlar ve bu onları genellikle popüler yapar.


İÇEDÖNÜK-SEZGİSEL-HİSSEDEN-ALGILAYICI (İSHA)
Çekingen yaratıcı insanları önemser esnek
İSHA’lar ileri derecede duyarlı ve sezgisel oldukları için sıradışı insanlardır. İlgilenmeyi seçtikleri konularda cömert ve aşırı bir tarzları vardır. Çok geniş bir bilgi dağarcıkları ve algıları vardır, bunları da genellikle öğretme veya yazma şeklinde ortaya koyarlar. Günlük ilişkilerde bazı insanlar İSHA’ların çekingen ve uzak olduklarını düşünebilirler, ancak bu yanlış bir hükümdür.

DIŞADÖNÜK-SEZGİSEL-DÜŞÜNEN-YARGILAYICI (DSDşY)
Dışa açık yaratıcı mantıklı düzenli
Bu tipten insanlar samimi ve doğru sözlüdürler, doğrudan iletişim kurarlar. Diğer insanlar onların ne kastettiklerini çoğunlukla anlar. Bu yaklaşım, bazen daha yumuşak tiplere saldırganca gelebilir. Ancak DSDşY’ler diğer insanlara her şeyi açıklama ve netleştirme ihtiyacı duyarlar. DSDşY’nin büyük bir örgütleme gücü vardır. Özellikle de zamanı ve insanları etkili şekillerde kullanma konusunda. Sıklıkla yönetici konumlara getirilmelerinin nedeni budur.

İÇEDÖNÜK-SEZGİSEL-DÜŞÜNEN-YARGILAYICI (İSDşY)
Çekingen yaratıcı mantıklı düzenli
İSDşY’lerin öngörüşlü ve yaratıcı zihinleri hep yeni bir proje ile meşguldür. İşler yolunda gidiyor gibi görünse bile, İSDşY hoşnut olmaz ve bir şeyleri düzeltmenin yollarını arar. İSDşY, mümkün olabildiğince planlarını eyleme koymaya gayret eder.
İşte, İSDşY’ler geleceği görebilen ve plan yapabilen orijinal insanlar olarak görülürler. Bu değişiklik ve gelişmeyi tüm düzeylerde sağlama arzuları, projeleri bitirme konusunda iyi örgütleme güçleriyle desteklenir.

DIŞADÖNÜK-SEZGİSEL-DÜŞÜNEN-ALĞILIYICI (DSDşA)
Dışa açık yaratıcı mantıklı esnek
DSDşA’lar çeşitli etkinliklere katılırlar ve genellikle çok değişken ilgileri ve projeleri aynı anda yürütebilirler. Fikir üretme konusundaki müthiş yetenekleri, yollarına çıkan hemen her şeyde kullanılır. Her an akıllarına yeni fikirler gelir, ve zihinlerinde yeni fikirler sürekli dönüp dolaşır. DSDşA’lar hep projeden projeye atılırlar ve bu sırada yeni bilgiler edindikçe fikirleri de değişir.
Diğer insanlar, özellikle de daha Y tipler bunu bazen rahatsız edici bulabilir; bir yolu izlemeye başmışlarsa ve DSDşA dönüp artık başka türlü düşündüğünü söylerse, akıları karışabilir. DSDşA’ların kaynakları zengindir. Düşünceleri öyle hızlıdır ki pek az insan onlara ayak uydurabilir.

İÇEDÖNÜK-SEZGİSEL-DÜŞÜNEN-ALGILAYICI (İSDşA)
Çekingen yaratıcı mantıklı esnek
İSDşA’lar tüm düşündüklerinde mantıklı ve akılcıdırlar ve genellikle zeka olarak üstün oldukları düşünülür. Bunun nedeni, belirli bir konuda çabucak önemli verileri toplamaları ve önemsiz şeyleri ayıklamalarıdır. İSDşA’lar genellikle onların karmaşık mantık sistemlerini izlemeyen diğer insanların bir adım önündedirler.
İSDşA yeni bilgiler edindikçe, zihinleri hemen bunalar uyum sağlar ve o anki düşünce kararları buna göre değişir. İSDşA bunu yaparken mutlu olur yaşamdaki her şeyin değişmeyi ve genişlemeyi sürdürdüğünü hisseder. Sorunları genellikle, özgün bir yanıtı olan belirli ve değişmez durumlar olarak değil, ortaya çıkan ve gelişen durumlar olarak görür.

DIŞADÖNÜK-DUYUMSAYAN-DÜŞÜNEN-YARGILAYICI (DduDşY)
Dışa açık direktiflere uyar mantıklı
 
Top