Kırım'ın Fethi

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Kırım'ın Fethi

Fatih Sultan Mehmet, Amasra, Sinop ve Trabzon'u alarak Karadeniz'in Anadolu kıyılarında egemenlik kurmuştu. Karadeniz ticaretini tam olarak güvenlik altına almak için Kırım'ın da alınması gerekiyordu.

Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadası'nda bir Türk devleti olan Kırım Hanlığı vardı.

Venedikliler ve Cenevizliler, yarımadanın kıyılarında koloniler kurup Kırım'ı ekonomik yönden kendilerine bağlamışlardı. Bu sırada Kırım. Hanlığı'nda iç karışıklıklar başlamıştı. Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.

Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırım'a gönderdi.

Venedik ve Cenevizlilerin elindeki şehirler ele geçirildi.

Kırım'ın alınması ile;

1. Venedik ve Cenevizliler Karadeniz'den tamamen çıkarıldı.

2. Kırım Hanlığı, Osmanlı himayesine girmeyi kabul etti (1477).

3. Karadeniz ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti.

4. Karadeniz, Türk gölü haline geldi.

II.Beyazıt döneminde Karadeniz sahillerinde yer alan Boğdan üzerine sefer düzenlendi. Kili ve Akkerman kaleleri Osmanlı egemenliğine girdi (1484).

Bu seferler sonunda;

-Osmanlı toprakları Kırım'la karadan birleşti.

-Karadeniz'in batı sahilleri de Osmanlıların hakimiyeti altına girdi.

-Karadeniz'in güvenliği tam olarak sağlandı.
 
Top