Kim Olursa Olsun

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yanılma...
Kurban olmak için çırpınma
Annen ve baban yanılabilir unutma
Acele karar vererek bahtını karalama
Akıl, bilgi ve görgüye nail olmadan sabır ziyandır
Bu minval üzere sükût etmek ve boyun bükmek saplantıdır
Akıl ve iradene kim ipotek koyuyorsa cehalet içindeki vicdandır
Umutları karartan, emaneti hiçe sayan her kim olursa olsun gaddardır

Mustafa Cilasun
 
Top