Kendisini Türk sayan köylülerin sırrı

Kendisini Türk sayan köylülerin sırrı

Kendilerini asırlardır "Türk" olarak nitele-yen Belçikalı köylüler, karnaval coşkusu yaşıyor. Ay-yıldızlı bayrakların dalgalandığı Faymonville'in ilginç bir hikayesi var. İşte O Türkler:

Kendilerini asırlardır "Türk" olarak nitelendiren Belçikalı köylüler, geleneksel olarak Türk giysi ve bayraklarıyla karnaval korteji oluştururken, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen "gerçek Türkler" de karnaval etkinliklerini izledi.

Belçika'nın Arden dağları bölgesinde, ülkenin ücra köşelerinden birinde bulunan, birkaç yüz insanın yaşadığı "Faymonville" isimli köyün meydanında, Belçika ve Valonya bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalanıyor.

Köyün merkezinde, bugün kütüphane olarak kullanılan binanın girişinde, mermer üzerine oyulmuş ay-yıldız görüntüleri, binanın içinde ise camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.

Faymonville köyünde hiçbir zaman, hiçbir Türkün yaşamadığını belirten köylüler, Türkleri fazla tanımıyor. Köylüler kendilerine asırlardır "Türkler" denildiğini, "Türk Köyü"nün insanları olduklarını söylüyor, kendilerini "Faymonville Türkleri" olarak tanıtıyor.


KÖY İLE İLGİLİ RİVAYETLER

Faymonville köylülerine "Türk" denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması, çeşitli rivayetlerle izah ediliyor. Bazı köylüler, bu geleneğin 8. yüzyıldan kaldığını savunuyor. En yaygın rivayete göre, 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'da Türk işgalinden zarar görenlere yardım için para toplanırken, Faymonville köylüleri bu parayı vermeyi reddetti ve bu nedenle "Hristiyanlık aleminin düşmanı ve Türklerin dostu" ilan edildi.

O zamanlar "herkese korku veren" "Türk" ismini alan köylüler, kendilerini cezalandıran Liege Prensini iyice kızdırmak için kilise çanlarını susturup dua çağrısını ezan taklidi seslerle yapmaya başladı.

Faymonville köylülerinin, Haçlı Seferlerine katılmayı ve Türklere karşı savaşmayı reddettikleri için "Türk" diye adlandırıldığı da rivayetler arasında bulunuyor.

Bugün hayatta olan yaşlı köylüler, "Türk diye adlandırılmanın yararını İkinci Dünya Savaşında gördük" diyor ve Belçika'yı işgal eden Nazi ordularının, her yeri yağmalarken, Türk bayrağını ve ay-yıldızlı amblemleri gördükleri bu köye hiç zarar vermediğini anlatıyor. Faymonville'in "Turkania" isimli futbol kulübü, maçlarına her zaman Türk bayrakları eşliğinde çıkıyor ve kulübün ambleminde de bu bayrak yer alıyor.
Belçika'daki köylerde, kasabalarda insanlar her karnavalda çeşitli kıyafetlere bürünüyor, her yıl bu kıyafetlerin temasını değiştiriyor. Faymonville Türkleri ise tema değiştirmiyor, sadece, olanakları çerçevesinde kıyafetlerini yenilemeye çalışıyor.

Faymonville köylüleri, Türkiye'yi ve Türkleri daha iyi tanıma arzularını yıllardır dile getirirken, karnavallara Türk diplomatlarını ve derneklerini de davet ediyor, uzun yıllardır yanıtsız kalan "ciddi temas arayışını" sürdürüyor.

Belçika'da ve komşu ülkelerde yaşayan Türkler, bu yıl da Faymonville karnavalını izlemek için bölgeye geldi ve ellerindeki Türk bayrak ve sembolleriyle köy kortejine eşlik etti.
 
Top