[Java] JavaFx Stage Kapatma Komutunda Şu İşi Yap

merakettim

Homo Sapiens Sapiens
Özel üye
FX'de Stage kapatıldığında hangi işlerin yapılmasını istiyorsanız, pencere dinleme prosedürünü izlemelisiniz.

PHP:
Scene scene = new Scene(root);
//////////////////////////////
    stage.setOnCloseRequest(new EventHandler<WindowEvent>() {
     public void handle(WindowEvent we) {
       
//Stage kapandığında yapılacak işler buraya
       
     }
   });  
///////////////////////////////////////
    stage.setScene(scene);
 
Top