Izmir Sağlık Turizmi

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Sağlık Turizmi
Antik dönemde Bergama-Asklepion Anadolu’nun önde gelen sağlık merkeziydi. Bergama Sağlık Tanrısı Asklepiosa adanmış üç büyük sağlık merkezinden biri olan Asklepion’da tıbbın sembolü olan çift yılanın tasvir edildiği sütun yer almaktadır. Farmakolojinin babası olarak adlandırılan Galenos, Bergama Asklepion’unda hastalarını tedavi etmiştir. Antik dönemin ünlü Asklepion Sağlık Merkezi, insan sağlığı ile ilgili bilimsel çalışmaların, tıbbi müdahalelerin yapıldığı yer ve eczacılığın başlangıç noktası olarak bilinir.Uygulanan tedavi yöntemleri arasında; ruhsal hastalıklarda hastaların uyku odalarında uyutularak rüyalarının rahip hekimlerce yorumlanması (telkin tedavi), bedensel hastalıklarda sıcak, soğuk ve çamur banyoları, şifalı otlarla tedavi, diyet kürleri, bitkisel yağ ya da merhemlerle yapılan masajlar, kan aldırma, güneşlenme terapileri yer almakta ve gerekli görüldüğünde cerrahi müdahaleler yapılmaktaydı.

İzmir, sağlık turizmi kapsamında; tarih öncesi çağlardan günümüze her dönemde özelikle medikal (tıp) turizm ve termal turizme yönelik ciddi potansiyele sahip olmuştur.

İlimizdeki mevcut 9 üniversitenin birçoğunda tıp fakültelerinin bulunması, uluslararası kriterlere uygun akreditasyona sahip özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde uzman doktorların ve uzman sağlık ekiplerinin olması, her türlü cerrahi müdahalenin ve hatta organ nakillerinin rahatlıkla yapılabilir olması, sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğumuzun ve sektörün hızla büyüyüp geliştiğinin göstergesidir.

Sağlık turizmini ön plana çıkarmamız İzmir turizmi için önemli bir ayrıcalık olacaktır.

Günümüzde sağlık turizmi alanında çok cazip devlet destekleri söz konusudur. İzmir’deki hastanelerden bir kısmı yurtdışı bağlantılı olarak çalışmakta ve sağlık turizmi kapsamında yurtdışında getirtilen hastaların tedavi, ulaşım ve konaklamalarına yönelik her türlü hizmet paket program halinde birarada sunulmaktadır.

Sağlık turizminin diğer bir alt dalı olan termal turizm boyutunda ise İzmir’de tarih öncesi dönemlerden beri gerek Spa-Welness yönüyle, gerekse fizik tedavi amaçlı olarak termal kaynaklardan yararlanılmıştır.

İzmir; Efes ve Bergama gibi zengin tarihi alanlarının yanı sıra, önemli termal kaynakları da bünyesinde barındırmaktadır. Öyle ki; Agamemnon, Allianoi, Asklepion, Karakoç, Çeşme-Şifne vb. gibi pek çok kaplıcasıyla antik dönemlerden beri şifa dağıtmış olan kent, günümüzde de aynı işlevini devam ettirmektedir.

İl genelinde; değişik sıcaklık aralıklarında (27 – 153 ºC) ve yüksek debiye sahip termal kaynaklar mevcuttur. Bu özelliklerinin yanı sıra, termal suların yüzeye yakın olması, diğer termal alanlara karşı büyük rekabet avantajı sağlamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 - Sağlık Turizmi ve Termal Turizm (2007-2013) Eylem Planı’nda, turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde, sağlık ve termal turizme yönelik çalışmalar önemli yer tutmaktadır. “Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak, bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiş ve 16 ilimizi kapsayan proje ile Türkiye başlıca 4 termal destinasyona ayrılmıştır:

1-Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’yı içeren Güney Marmara Termal Turizm Bölgesi,

2-Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir ve Ankara’yı kapsayan Frigya Termal Turizm Bölgesi,

3-İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’yi içine alan Güney Ege Termal Turizm Bölgesi,

4-Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’yi kapsayan Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi,

Bu proje ile, İzmir’deki termal alanların, termal destinasyon planlama kriterlerine uygun olarak planlama çalışmaları devam etmektedir. İl genelinde ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezleri’nden 5’i Termal Turizm Alanı olarak planlanmıştır. Planlama çalışmalarının tamamlanmasıyla termal turizme yönelik yatırımlar için İzmir daha da cazip bir merkez olacaktır.
 
Top