İtidalden Geçme

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Ey dost…
Şiir ve şairden korkma
Edebiyattan uzaklaşıp katılaşma
Kelamın kadrini bilmeyenle yüzgöz olma
Duygu seline kapılana imrenme, itidalden geçme
Bilmeden, emin olmadan yol gösterene riayet etme
İnsan ve hassasiyetlerine vakıf olmadan sıradanlaşma
Bedevinin, dervişin, meczubun, Arifin farkında lığından kaçma…

Mustafa Cilasun
 
Top