İstiklal Mücadelesi

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Haydi...
Kır artık zincirleri
Asırlardı seni uyutan gafleti
Çıksın artık ruhunda var olan İstiklal mücadelesi
Aşkın marifeti,vecdin izzeti, aklın secdesi, fikrin zikri
Mahzun ve mağdur edilmiş milletlerin hürriyet bekleyen ikbali
Küresellik adına hükmeden veya köleleştiren ihanet şebeke ve çetelerini
Bir bir emellerini zailet, ümmet adına şuur ve vahdeti gönüllerde yeniden yeşert

Mustafa Cilasun
 
Top