İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ' u Anma Günü

HEREDOT

Katılımcı
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk'in...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ''toprak!'' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, Şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ,
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli...

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım!
O zaman yükselerek Arşa değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.
Mehmet Akif ERSOY
 
Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdâdımı sindirdi mi, hattâ boğarım!..
- Boğamazsın ki!
- Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşığım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakki tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticâın şu sizin lehçede manâsı bu mu?
 
Ey Yolcu

Gitme, ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım:
Elemim bir yüreğin kari değil, paylaşalım:
Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim, bilmem ki?
Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki!..
Ah! Karsımda vatan namına bir kabristan
Yatıyor simdi...Nasıl yerlere geçmez insan?
Su mezarlar ki uzanmış gidiyor, ey yolcu,
Nereden başladı yükselmeye, bak, nerede ucu!

Mehmet Akif Ersoy
 
Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş...
Sesler de: "Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş!"
Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,
Tek kol da demiyor bir tarafından!
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.
Feryâd ile kurtulması me'mûl ise haykır!
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kir!
'İş bitti... sebâtın sonu yoktur!' deme, yılma.
Ey millet-i merhûme, sakin ye'se kapılma.

Mehmet Akif Ersoy 14 Mart 1913
 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna, Ya Rab ne güneşler batıyor.
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pâk alnı, değer!
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem sığmazsın.
Herc-ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap.
Seni ancak ebediyetler eder istiap.
Bu taşındır diyerek Kabe’yi diksem başına.
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına.
Sonra gök kubbeyi alsamda rida namıyla.
Kanayan lahidine çeksem bütün ecramiyle.
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan.
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan.
Sen de avizenin altında, bürünmüş kanına.
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına.
Türbedar-ın gibi ta fecre kadar bekletsem.
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem,
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana.
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Ey şehit oğlu şehid: isteme benden makber.
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.


Mehmet Akif Ersoy
 
ESERLERİ

Eserlerinin umûmî unvanı Safahât'tır ve ilk eseri yalnız bu adı taşır. İkinci kitabının adı Süleymaniye Kürsüsündedir. Hakkın Sesleri üçüncü, Fatih Kürsüsünden dördüncü, Hâtıralar beşinci, Âsım altıncı, Gölgeler yedinci kitabının adıdır. Bunlar, değişik târihlerde çeşitli kereler basılmış olup, hepsi birlikte Safahât adı altında da basılmıştır. Safahâttaki mısraların tamamı 12 bini bulur. Şiirlerinden İstiklâl Marşı, Bülbül, Ordunun Duası, Çanakkale gibileri bestelenmiştir.
Âkif, İstiklâl Marşı şiirini millet için yazdığını ifâde ederek Safahâtına almamıştır.
 
AKİF VE MARŞIMIZ

Akif'in imanı Türk'ün sesidir
Türk dünyanın güçlü bir askeridir
Bu marş istiklalin son nefesidir
Kahraman ordumun halka müjdesi

Akif'in millete hediyesi O
Bir zafer,işaret,seciyesi O
Şiirin kudreti, abidesi O
Milletin dünyaya haykıran sesi

Küfrün iman ile boğuşmasıdır
Kahraman orduyla konuşmasıdır
Bedenin Allah'a kavuşmasıdır
İstiklal uğrunda verdik nefesi

Biz nasıl milletiz öğren bu marştan
Dinleyin bu marşı Konya...Maraş'tan...
Şehitler seslenir , gaipten, Arş'tan
Marşımız istiklal mücadelesi...
12 Mart 1997

Sadi TELTİK


c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
 
HEREDOT, BIYIKLI payaşım için teşekkürler. Konu ile ilgili şiirlein bir arada olması araştırmayı kolaylaştırması açısından çok önemli.

Sadi Hocam her konuda şiir yazabilmeniz ne kadar güzel. Hayranınızım.
 
Geri
Top