Iso 9001 Belgesi Nedir, Ne Işe Yarar

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
ISO (International Organization for Standardization): Uluslararası platformda uygulanabilecek kalite sistem standartıdır. Yani uluslararası standartlar teşkilatını simgeler. ISO kalite belgesinin en yaygın kullanımı ISO 9001 belgesi içindir. ISO 9001 ise kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Bu belge tam anlamıyla nedir,ne işe yarar ve özellikleri nelerdir ?

Çağımız artık her alanda kıyasıya rekabetin yaşandığı bir küreselleşme içerisinde yer almaktadır. Tüketimi gerçekleştirenler kendilerini bilinçlendirmektedirler. Bu da firmaların beklentilerin üzerinde hizmet vermeleri gerektiği gerçeğini apaçık gözler önüne sermektedir. Bunun bir getirisi olarakta işletmeler artık ister üretim ister satış ve pazarlama ister satış sonrası destek olsun tüm birimlerde kalite yönetim sistemini uygulamaya koymak zorunda olduklarının bilincindedirler.

ISO 9001 belgesi, işletmelerin ürünlerinin ve hizmetlerinin bu uluslararası standartlara uygun bir biçimde var edildiğini göstermektedir. Belgenin en önemli amacı olası oluşabilecek bir problemde hataları önlemek ve engellemektir. Standart ürün ve hizmetle direk ilgilenmemektedir. ISO 9001 yönetim sisteminin kalitesiyle direk ilgilenir. Aktif olarak var olan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve müşterinin beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmet üretmek belli başlı prensibidir. Sonucunda işletmenin pazar payında artış mutlaka gözlenecektir. Müşteri memnuniyetinde ivme kazanılacaktır. İşletme uluslararası platformda kabul görmüş olan bir kalite belgesine sahip olacaktır. Bakıldığında ISO 9001 in zorlayıcı unsurları yoktur. Genel şartları vardır. Bu belgeyi almak için büyük ölçekli bir şirket ya da küçük ölçekli bir şirket olmalısınız diye bir şart yoktur. Bunun yanında sektörel bir ayrımda bulunmamaktadır.

Şirketler kalite anlayışının artması, çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlamak için,etkin olacak bir yönetim için,pazar da daha geniş bir yer elde edebilmek için, geri dönüş ve iadelerin azalması için,uluslararası bir belgeye sahip olabilmek adına bu belgeyi almak isteyeceklerdir. Çünkü bu kurumsallaşma adına atılmış önemli bir adım olacaktır. Belgenin en önemli özelliği neyin yapılması gerektiğinden bahsetmesidir. Fakat bundan bahsederken nasıl yapılacağına dair bir bilgiyide içermemektedir.

ISO belgesini almak çoğu zaman firmalarda sancılı bir süreç oluşturmaktadır. Çünkü standartların tam ve eksiksiz olarak ilerlemesi gerekmektedir. Bu sebeple belgeyi alabilmek adına bir danışmanlık hizmetine de başvurabilirsiniz.
 
Top