İslam Dininin Altı Temeli, İslamın temelleri nelerdir

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
İslam Dininin Altı Temeli

Bütün semavi dinlerde olduğu gibi İslam dininde de inanç, uygulama, ahlak ve hukuk boyutları vardır.

İnanç (itikat) boyutu kişisel olup bireyin özgür iradesiyle gerçekleşir. Zorlama yoktur, inanan insan uygulamalarla (amel) inancını kuvvetlendirir, pekiştirir, başkalarıyla paylaşır.

İslam dininin inançla ilgili altı temeli vardır. Bunların başında Allah’ın varlığına, birliğine, gücüne, kudretine, ölmezliğine inanmak gelir. Allah’ın varlığını kabul etmeyen ya da ona ortak olan (şirk koşan), onun birden fazla olduğunu ileri süren insan Müslüman sayılmaz.

Meleklere inanmak:
Allah tarafından farklı görevler verilmiş, sayıları bilinmeyen, insanları gözleyen, izleyen meleklerin varlığına ve meleklerin kıyamet günü hesap sormak üzere insanların yaptıklarını kaydettiklerine inanılır.

Kitaplara inanmak:
Allah tarafından Musa’ya gönderilen Tevrat’a; Davut’a gönderilen Zebur’a; İsa’ya gönderilen İncil’e ve Hz. Muhammed’e gönderilen Kur’an’a, ayrıca diğer peygamberlere gönderilen kitaplara inanılır. Bunların hepsini kapsamı içine alan Kur’an-ı Kerim sonuncu kutsal kitap olarak kabul edilir.

Peygamberlere inanmak:
İlk peygamber olan Âdem’den sonuncu peygamber olan Hz. Muhammed’e kadar Kur’an-ı Ke- rim’de adı geçen bütün peygamberlere inanmak gereklidir.

Bilindiği gibi, Müslümanlık dışında bütün semavi dinlerde yalnız kendi peygamberine ve kutsal kitabına inanmak dinin temeli olarak kabul edilmiştir. Oysa Müslüman olmak için öteki dinlerin peygamberlerine ve kutsal kitaplarına inanmak şarttır.

Ahiret’e inanmak:
Kıyamet günü bütün insanların dirilip sonsuza kadar kalacağı ve meleklerin kaydına göre Allah’a hesap vereceği yer olan Ahiret’in varlığına inanılır.

Allah’ın yazdığı alınyazısına inanmak: Allah’ın yazdığı alırv yazısı, çizdiği kader yolunda aklını kullanarak, çalışıp çabalaya- ık yürüyebilmek gereklidir.

İslam dinine inanmış, inançla bağlanmış olan insanın dinin ilama alanında yer alan beş ameli şartı da yerine getirmesi dur. Bunlar sırasıyla Kelimen Şahadet, yirmi dört saatte az, Ramazan orucu zenginler için 20K.1t zengin- haç ziyaretidir
 
Top