İslam dininde evlilik anlayışı ve önemi

Suskun

V.I.P
V.I.P
İslam dininde evlilik anlayışı ve önemi

İslam her hükmünde olduğu gibi evlilik konusunda da diğer dinlerdeki aşırılıkları gidermiş ve orta yolu benimsemiştir. İslam'da evlilik insani ve medeni bir muamele ve dini bir vazifedir. Evlilik hem neslin devam etmesi için bir vesile hem de kişiyi dince günah sayılan şeylerden koruyan bir vasıtadır. Allah (c.c.) Kuranda: "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kavimler için ibretler vardır" (Rum suresi, 21. ayet) buyurmasıyla insan için sevip bağlanılacak eşler yarattığını belirtmiştir.
Peygamberimiz (s.a.v.)'de "Kadınlarla evlenirim. Her kim benim bu yolumdan gitmezse, ondan yüz çevirirse benden değildir" (Tecrid clI, s289) buyurarak evliliği teşvik etmiştir. Bir başka hadisinde de "Günahtan arınmış olarak Cenab-ı Hakka mülaki olmasını murat eden kimse evlenmelidir"(Cami'us sağir, Kenzil İrfan, s133) buyurmuştur.
Dinimizde neslin devamı ve korunması için evlilik esastır. Bunun dışındaki ilişkiler zina olarak isimlendirilmiş ve haram kılınmıştır. Bu şekilde bir yaşantı hem aileleri dağıtmakta hem de neslin bozulmasına yol açmaktadır. Kur'an-ı Kerim, insanları uyararak "Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur" (İsra suresi, 32. ayet). Hz. Muhammed (s.a.v.)'de "Zina'dan kaçınınız, zira zinada dört hal vardır:Yüzdeki nuru ve rızıktaki bereketi giderir. Allah'ın gazabına ve uzun müddetcehennem ateşi ile azaba sebep olur" (Kenzil İrfan, s121) buyurmuştur.
İslam evlilikte getirdiği esaslarla insan şeref ve haysiyetini korumuş, evlilikte tek eşliliği tavsiye etmiş, çok evlilikte ise bir insanın kolay kolay güç yetiremeyeceği şartlar koymuştur. Boşanmaya hoş bakmamakla beraber şiddetli geçimsizlik ve zina suçunun sabit olması durumunda izin vermiştir.
 
Top