İşçiye Parasını Vermemek

BeReNN

Alyam?
Özel üye
İşçinin Hakkını Vermemek - Çalışanın Parasını Vermemenin Günahı - İşçilerin Parasını Vermeme Hakkındaİşçiye Parasını Vermemek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işçiye hakkının bir an önce verilmesini teşvik etmiştir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ücretliye/işçiye hakkını, teri kurumadan önce verin!”

İbni Mace 2/817, Albânî Sahihu'l-Cami 1493

Çalışanlara, işçi ve memurlara haklarının verilmemesi Müslümanlar arasında yaşanan haksızlık türlerinden biridir. Bunun çeşitli şekilleri vardır:

1) Çalışanın hakkını tamamen inkâr etmesi ve çalışanın da elinde hiçbir delil olmaması. Bunun hakkı dünyada kaybolsa bile Kıyamet günü Allah katında kaybolmayacaktır. Zalim, mazlumun malını yemiş olarak gelir. Zalimin hasenatından/sevabından alınır ve mazluma verilir. Hasenatı/sevabı biterse mazlumun günahlarından alınarak zalime yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

2) Çalışana hakkını vermekte cimri davranmak ve ücretini tam olarak vermemek, haksız yere kesinti yapmak. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun!”

Mutaffifin 1

Bunun bir örneği de bazı iş sahiplerinin dışarıdan işçi getirdiklerinde yaptığıdır. Onlarla belirli bir ücret üzerine anlaşmıştır. Kendisinin kefaletine girip işe başlayınca iş akdini alarak daha düşük ücretlerle değiştirir. İşçiler, istemeyerek onun yanında kalırlar. Belki de haklarını isbat etmeye güçleri yetmez ve problemlerini Allah'a havale ederler. Şayet zalim iş sahibi Müslüman ve çalışan kâfirse bu düşük ücret onu Allah yolundan alıkoyar ve günaha girer.

3) Çalışana ek işler yükleyip ya da çalışma süresini uzatıp karşılığında esas ücreti vermek ve ek iş ücretini vermemek.

4) Çalışanı oyalayarak uzun uğraşlar, koşuşturmalar, şikâyetler ve mahkemelerden sonra parasını ödemek. İş sahibinin ödemeyi geciktirmekteki kastı işçinin bıkıp hakkını aramayı bırakması ve almaktan vazgeçmesi olabilir. Ya da işçilerin paralarını kullanarak bundan faydalanmak isteyebilir. Bazıları da bu paraları faize yatırır. Gariban işçi ise günlük yiyeceğini, kendileri için gurbete çıktığı muhtaç ailesine ve çocuklarına göndereceği parayı bulamaz. Acı verici bir günün azabına uğradıkları zaman o zalimlerin vay haline!

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor; Kıyamet günü üç kişinin karşısında olurum.

1) Benim adımı vererek anlaşan sonra da anlaşmaya uymayan kişi,

2) Hür birini köle olarak satıp parasını yiyen kişi ve

3) İşçi tutup işini gördüren ve ücretini vermeyen kişi' buyurdu.”

Buhari Fethu'l-Bari 4/447
 
Top