Iş Yerinde Stres Yaratan Faktörler

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
kişiye ve iş özelliğine göre değişebilir. Başlıca sebepler belli olsa da her an değişkenlik gösteren iş hayatı günlük stresler ile karşımıza çıkabilir. Kişiye göre değişen stres sebeplerinin başında sağlık, aile, alkol, psikolojik yapı ve karakter gelmektedir. Bu etkenler bir kısır döngü gibi daha çok soruna sebep olabilir. Strese maruz kalan bünye ise çalışamaz hale gelir ve giderek azalan verimliliğe neden olur, bu da iş yeri ile olan bağın her an kopmasına sebep olabilir.

Çalışma sahalarındaki strese sebep olan faktörler ise her bireyin maruz kalması ile strese gireceği nedenlerdendir. Bunların başında aşırı iş yükü, işten atılma korkusu ve buna bağlı olarak ödenmesi gereken borçlar, yaptığı işi sevmeme, yüksek riskli işler ve iş ortamında ki rahatsızlık veren kişiler gibi başlıca nedenlere ayırmak mümkün olmaktadır. Bu başlıklar altında bazı stres faktörlerini çözmek mümkünken, bazı faktörleri ise ancak kendi bakış açımızla çözebiliriz. Stres kişinin üzerinde yoğun bir baskıya, bu baskı hata yapmaya ve bazen yaptığı hatanın farkına bile varmamaya sebep olur ve bu bir kısır döngüdür. İşini kaybetme korkusu bulunanlar, özellikle hata yapmamaya çalışırken bu duyguyu fazlasıyla yaşayabilirler. Ağır bir iş yükünüz varsa, bu iş yükü giderek her geçen gün ağırlaşacak ve sizi strese sokacak bir hal alabilir. Özellikle çalışma saatleri ve sosyal haklardan mahrumiyet, düzensiz bir yaşamla birlikte stresi de peşinden getirecektir. Tehlike durumu arz eden işler ise sürekli sakat kalabilme, iş gücünü kaybetme ve tamamen hayatını riske atma gibi korkuları yaşatırken, stres durumunu hat safhaya çıkarabilir. Bu tür ağır işler ölümle sonuçlanma ihtimali taşıdıkları için, kişi her an stres altında çalışabilir, bu durum kanıksanmışlık yaratsa bile ciddi sağlık problemlerine ya da meslek hastalıklarına sebep olabilir.

Tüm bu ana faktörler elbette kişinin hayat bakış açısı ve yaptığı işe olan sevgisi de büyük etkendir. Psikolojik olarak strese daha yakın karakterler, strese daha çok yatkındırlar. İşe başlamadan bile herkesin bildiği gibi pazartesi sendromu dedikleri durum ile strese girebilirler. Diğer faktörlerde dış etkenlerin iş yerlerinde ki bazı stres koşullarını değiştirme şansı varken, iç etkenlerin yani kişinin ruh yapısının sebep olduğu stres durumlarının değişmesi tamamen kişinin de değişmesi ile doğru orantılıdır.
 
Top