İrade Sahibiydin

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Neden...
Habersizsin
Oysa yaşayan sendin
Muhakeme etmekten çekindin
Ne derler'e itibar ederek ömrü tükettin
Şimdi keder içindesin, keşkelerle birliktesin
Beşer kalmayı istedin, tekâmül etmek istemedin
Basit ve kolay olanı seçerek bilinci, bilgiyi, irfanı dilemedin
Oysa sende her insan gibiydin, akıl, azim, merak, irade sahibiydin
İhmalkâr ve atalet içinde miskinliği seçtin, aczi yeti kaderin bildin, ömrü heba ettin

Mustafa Cilasun
 

Top