İrade Nedir?

r0se

Forum Onuru
Özel üye
İrade, kişinin bilerek bazı hareket ve eylemleri yapmasını ya da yapmamasını emreder. Oysaki kişinin bilmeyerek ya da istemeyerek yaptığı bazı hareket ve eylemlerde vardır, Bunun için de iradeli olaylar yerine eylemsel hayat olayları demek daha yerinde olur.

Görülüyor ki, iradî bir olayda «fiil ve hareket ya da eylem» vardır. Fakat insanın yaptığı herhangi bir işte, bir işlemde, düşünce ve duygu elemanları da bulunur. Örneğin : Bir kimse rastladığı ve kendisi için zararlı gördüğü bir hayvanı öldürür. Bu bir eylemdir ki, bu eylem o kimsenin iradesinin bir ürünüdür. O kimseyi bu işe yönelten şey, korkudur. Korku ise bir duygudur. Onda bu duyguyu uyandıran bir düşüncedir (fikirdir) yani o hayvanın kendisi için zararlı olduğunu bilmesidir. Burada anlaşılması gereken husus, bir eylemde, hem bir düşünce ve hem de bir duygunun yani her ikisinin bir arada bulunmasıdır. Hayat olaylarımda eylemler bazen düşünce ve duyguların bir arada olduğu görülür. Düşünce ve duyguların bir arada eylemlere yönelmesi hayatımızın en önemli noktalarından biridir.
 

Top