İnsanlara ahirette kimler şahitlik edecektir?

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
İnsanlara ahirette kimler şahitlik edecektir?

İnsanlar dünyada yaptıkları her fiille akıllarından geçirdikleri her düşünceyle hesap günü karşılaşacaklardır. "...Doğrusu Allah herşeyin üzerinde şahid olandır." (Hac Suresi 17) ayetiyle bildirildiği gibi Allah dünyada onların yapmakta oldukları herşey üzerinde şahittir. Kuran'da ayrıca insanların karşısına hesap günü şahit olarak getirilecek kimselerden de söz edilmektedir. Ahirette şahitlik edecek olan kimselerden bazıları şöyle haber verilmiştir:

Sonunda oraya geldikleri zaman işitme görme (duyuları) ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. (Fussilet Suresi 20)

Ve resuller de (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman (Mürselat Suresi 11)

Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak? (Nisa Suresi 41)

Bugün Biz onların ağızlarını mühürleriz; (günahtan ve sevaptan yana) kazandıklarını elleri Bize söylemekte ayakları (aleyhlerinde) şahitlik etmektedir. (Yasin Suresi 65)

Yer Rabbi'nin nuruyla parıldadı; (orta yere) kitap kondu; peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi onlar haksızlığa uğratılmazlar. (Zümer Suresi 69)

Her ümmetten bir şahid göndereceğimiz gün; (artık ondan) sonra ne inkar edenlere (özür dilemeleri için) izin verilecek ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecek. (Nahl Suresi 84)

Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz... (Nahl Suresi 89)

Şüphesiz Biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahidlerin (şahidlik için) duracakları gün elbette yardım edeceğiz. (Mü'min Suresi 51)

(Artık) Her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir. (Kaf Suresi 21)
 
Top