insanız bizde...

Kadınlar bizim anamız, babamız olmadığı yerde babamız, yerine göre bacımız, ablamız, kızımız ve hayat boyu eşimizdir.
Hayat devam ettiği müddetçe haklarını ödemekte boynumuzun borcudur.
Kadınlar bizim cennete girme vesilemizdir.
ZiraPeygamberimiz (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız, (ehline) ailesine karşı en iyi davrananızdır. Ben aileme en iyi olanınızım.
” (Kütüb-i sitte hadis no 622),“sizin en hayırlınız kadınlara karşı en iyi davrananızdır.” (Kütüb-i sitte hadis no 623) “En hayırlınız kadınlarına ve kız çocuklarına karşı en hayırlı olanınızdır.”
( Kütüb-i sitte cilt 9 sayfa 325) beyanlarda bulunmuş ve “Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.”

( Asakir) diye buyurmuşlardır. Kitabımız Yüce Kur’an-ı Kerim'de ise “Onlarla iyi, güzel geçinin.” (Nisa -19) diye uyarıda bulunmuştur.
 
Top