İnsana, Edebe

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Artık...
Sevgi ve muhabbetin
Vasfını kaybetti,vefa eksildi
Garip bir pişkinlik ve aldırmazlık başını alıp gitti
Ne kadar varlığın varsa, takiye sınırsızsa iltifat nüksetti
Kıymet, İnsana, edebe, irfana, hikmet ve marifete değil sıfatlara geçti
Hak ve adaletten uzak olan her düzen tebaasını seküler ve pagan haline getirdi
Aşkın ve hakikatinin, sevdanın ve fedakârlığın manasına meftun olmadan heveslendirdi

Mustafa Cilasun
 
Top