Insan Ve Sanayi Atıkları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
ÎNSAN VE SANAYİ ATIKLARI

Doğada yaşayan insanın doğaya en büyük zararı kendi bedeninden çıkan atıklarla başlar. Katı ve sıvı olan bu atıklar toprağı, suları kirletir; kirlenen doğada hastalık yapan mikro organizmaların kolay üreyip yayılmasına yol açar. Bu atıklara çöpler, besin atıkları, kirli, pis öteberi eklendiğinde insanın doğaya verdiği zarar daha da artar. Bilindiği gibi, özellikle kırsal yörelerde, küçük kentlerde, hatta büyük kentlerin dış kesimlerinde insan altıklarım toplayacak kanalizasyon olmaması, çöplerin sokaklara atılması, içme ve kullanma sularının pislenmesine, mik- rotorganizmaların çoğalmasına, böylece birçok salgın hastalığa yol açmaktadır.

Teknolojik gelişmenin ve sanayileşmenin atıkları da önce doğa, dolaylı olarak da insan sağlığı için tehlikeli bir ortam oluşturmaktadır. Buhar ve gaz durumunda olan bu atıklar bir yandan akarsuları, denizleri, gölleri, bitki örtüsünü kirletirken, öte yandaş hava küresinde zararlı maddelerin toplanmasına yol açmaktadır. Bu sanayi atıkları içinde bulunan klor, kükürtdioksit, karbonmonoksit gibi baca gazlarının, hava kirlenmesi yanında doğanın bitki örtüsünü de bozduğu; bitkilerin, ormanların kurumasına, külleşmesine, hatta yok olmasına neden olduğu saptanmıştır. Araştırmalar bitki örtüsündeki bu değişikliğin birçok havyan türünün azalmasına ya da tümüyle yok olmasına da yol açlığım göstermiştir.

kaynak: Özcan Köknel, Kaygıdan Korkuya
 
Top