İnsan Hakları Dersinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşleyişine Bir Örnek:

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
Bu Ayın Lideri
Öğrenme Alanı: Genel Hükümler
Ünite: Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
Kazanımlar:
· Temel Hak Ve Hürriyetlerin genel ve özel sınırlamalarının bulunduğunu fark eder.
· Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder.
· Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
Etkinlik Örnekleri
Giriş Etkinlikleri:
1. Öğretmen “Sınıf içinde yüzlerce balon var. Uçuşuyorlar. Bunları iplerinden tutarak yakalayın ve sınıf kapısının önünde biriktirin” denir. Onların hayal güçlerini harekete geçirilir.
2. “Balonlar uçarken zorlandık mı?”, “Acaba balonlar konuşuyor olsaydı bize neler söylerdi?”, “Onları kapı önünde bir araya getirmekte güçlük çektiniz mi? Sorularına yanıt aranır.
Geliştirme Etkinlikleri:
3. Sınıfın çember biçimini alır. Her öğrenci yanındaki ile eş olur. Eşlerden biri “A” , diğeri “B” olur. Oyunun adı” Gülmek Yasak”. “A” oyuncusunun amacı amacı arkadaşını güldürmeye çalışmak. Ancak “B” oyuncusunun hiç gülmemesi gerekiyor. Gülen oyuncular oyun dışı kalır.
4. Öğretmenin, günlük yaşamımızda da tıpkı bu oyunda olduğu gibi bazı sınırlılıklar vardır demesi ve “bu sınırlılıklar neler olabilir?” , “örneğin insan hürüm diyerek her istediğini yapabilir mi?” sorularını sınıfa sorulur ve öğrencilerin bir bölümüne söz hakkı verilir.
5. Sınıfın beş gruba ayrılır. Gruplara “Temel hak ve hürriyetlere neden sınırlamalar gelir?” sorusunun sorulur. Her grubun kendi içinde tartışmaları ve konuştukları ile ilgili bir oyun oluşturmaları istenir. Her gruba yeterli süre verilir.
6. Her grubun oyunu sırayla izlenir.
7. Oyunların sonunda temel hak ve hürriyetlere neden sınırlamalar geldiğinin maddeler halinde tahtaya yazılır.
Sonuç Etkinlikleri:
9. Öğretmenin her gruptan bir kişiye neden bu sınırlamaları seçtiklerini sorar.
10. Öğretmen temel hak ve hürriyetlerin genel ve özel sınırlamalarını kısaca özetler ve dersi bitirir.
 
Top