• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ingilizce Örnek Cümleler (karışık konular)

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
I AM

I Am kullanılarak oluşturulan olumlu cümle örnekleri

I am a boy- Ben bir ekek çocuğuyum

I am happy- Ben mutluyum

I am poor- Ben fakirim

I am a hard worker-Ben çok çalışkanım

I am twelve (12) years old- Ben 12 yaşındayım

I am a student- Ben bir öğrenciyim

I am a young girl- Ben genç bir kız çocuğuyum

I am afraid of dogs - Ben köpeklerden korkarım

I am hungry - Ben açıktım (açım)

I am thirsty- Ben susadım

I AM NOT olumsuz cümle örnekleri

I am not a doctor - Ben doktor değilim

I am not t rich- Ben zengin değilim

I am not tall - Ben uzun boylu değilim

I am not handsome - Ben yakşıklı değilim

I am not very old- Ben çok yaşlı değilim

I am not married - Ben evli değilim

I am not tired- Ben yorgun değilim

I am not free on saturdays- Ben cumartesi günleri boş değilim

I am not an American - Ben Amerikalı değilim

I am not afraid of cats- Ben kedilerden korkmam

I AM ile ilgili soru cümle örnekleri

am I a lazy student ? -Ben tembel bir öğrencimiyim?

am I very thin ? Ben çomkmu zayıfım

am I a member of t h e basketball team?- Ben basketbol
takımının bir üyesimiyim?

am I a stranger? Ben yabancımıyım ( Yabancı ülke
vatandaşı anlamında)

How old am I ? Ben kaç yaşındayım?

am I your best friend? Ben senin en iyi arakadaşınmıyım?

am I stupied ?- Ben aptalmıyım

am I a lier ?- Ben yalancımıyım ?


I AM ile ilgili olumsuz soru cümle örnekleri


am I not your friend ? Ben senin arkadaşın değilmiyim?

am I not intelligent ?- Ben zeki değilmiyim?

am I not beautiful ? - Ben güzel değilmiyim ( Kızlar için )

am I not hand s ome? Ben yakışıklı değilmiyim (erkekler
için )

am I not a kind person?- Ben nazik birisi değilmiyim?

am I not a good mother for you? Ben senin için iyi bir anne değilmiyim?

am I not helpful person ?- Ben yadımsever birisi değilmiyim?
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
IS

İs ile kurulmuş olumlu cümle örnekleri

He is a smart boy- O akıllı bir çocuktur
She is a beautiful girl -O güzel bir kızdır
Ali is a butcher - Ali kasaptır
Fuat is absent - Fuat mevcut değildir ( okulda sınıf
yoklamasında )
Selmin is a housewife- Selmin ev hanımıdır
It is a dog- O bir köpektir
Love is bli nd - Aşkın gözü kördür
This is my new car - Bu benim yani arabamdır
That is a lorry - Şu bir kamyondur
It is a sunny day- Güneşli bir gün


Is ile kurulmuş olumsuz örnek cümleler

He is not a kind person - O nazik birisi değildir
She is not engaged - O nişanlı değildir
Umit is not a University student- Ümit üniersite
öğrencisi değildir
Ayla is not a alone at home - Ayla evde yalnız değildir
It is not hot today- Bugün hava sıcak değildir
This is not a cheap computer - Bu ucuz bir bilgisayar değildir
That is not a rabbit- O bir tavşan değildir
My father is not a worker- Babam işci değildir
My mother is not a civil servant- Annem bir memur değildir
My brother is not a clever boy- Erkek kardeşim akıllı biri değildir


Is ile soru cümleleri

is he married ? - O evlimidir
is she a twin? - O bir ikizmidir
is my father in house ? - Babam evdemi
How old is your sister? Kız kardeşin kaç yaşında?
is your brother a farmer? - Erkek kardeşin çiftçimi ?
is this your pencil? Bu senin kurşun kaleminmi?
is that your book ? Şu senin kitabınmı ?
What time is it? -Saat kaç?
is it a pen or ball-point pen ? -O bir dolma kalemmi yoksa
tükenmez kalemmi?
is David an American or Canadian - David Amerikalımı
yoksa kanadalımı?


Is ile kurulmuş olumsuz soru cümleleri

is he not a teacher? -O bir öğretmen değilmidir?
is she not Ayla's sister- O Ayla nın kız kardeşi değilmi?
is Behçet not a strong boy-?- Behçet güçü bir çocuk değilmi?
is Melisa not Ceren's sister - Melisa cerenin kız kardeşi
değilmidir?
It this not your notebook?- Bu senin defterin değilmi?
is that not your father? Şu senin baban değilmi?
Isn't it nice ?- Hoş değilmi?
Isn't it Monday today?- Bügün pazartesi değilmi?
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
ARE

Are kullanılarak oluşturulmuş olumlu cümle örnekleri

You are a lazy guy- Sen tembel bir çocuksun
You are students - Sizler öğrencisiniz
You are late- Geç kaldın
We are hardworkers - Bizler çalışkanız
Cherries are red - Kirazlar kırmızıdırlar
His ears are very big- Onun kulakları çok kocamandırlar
Her eyes are blue- Onun gözleri mavidirler
These are appels- Bunlar elmadırlar
Those are oranges- Şunlar portakaldırlar
They are university students- Onlar üniversite öğrencileridirler
My parents are on holiday- Annemle babam tatilde
My both sisters are sick- İki kız kardeşimde hasta


Are ile ilgili olumsuz cümleler

You are not serious - Sen ciddi değilsin
You all are not Japanese- Sizler Japon değilsiniz
Turkish people are not rich- Türk halkı zengi değildir
We are not hungry- Biz aç değiliz
These are not my books- Bunlar benim kitaplarım değildirler
Those are not Cows- Şunlar inek değildirler
Those apples are not big- Şu elmalar büyük değiller
They are not nice flowers- Onlar hoş çiçekler değildirler
Bircan and Emre are not at school today?- Bircan ve Emre
bügün okulda değiller
Are ile soru cümle örnekleri are you ok ? - Sen iyimisin?
are you crazy ? Çıldırdınmı?
How old are you? - Kaç yaşındasın?
Where are we now ? -Biz şimdi nerdeyiz?
are we lost? -Biz kayboldukmu?
are your brothers and sisters tired? - Kız ve erkek kardeşlerin (kardeşlerin) yorgunmu?
are they firends ? - Onlar arkadaşmı?
are children happy?- Çocukların karınları açmı?
are these your pencils? Bunlar senin kurşun kalemlerinmi?
are those your birds?- Şunlar senin kuşlarınmı?
are they students? -Onlar öğrencimidirler?
are they soldiers ?- Onlar askerlermidirler?
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Passive Voice Örnekler

1-) She has broken the glass. (Aktif Cümle)
The glass has been broken by her. (Pasif Cümle)

2-) Ali has cleaned the board.(Aktif Cümle)
The board has been cleaned by him.

3-) I painted the door.(Aktif Cümle)
The door was painted by me.

4-) He wrote these books.(Aktif Cümle)
These books were written by him.

5-) He does it today.(Aktif Cümle)
It is done by him today.

6-) No one liked this film.(Aktif Cümle)
This film wasn’t liked by no one.

7-) They don’t drink cola.(Aktif Cümle)
Cola isn’t drunk by them.

8-Why didn’t they make a large table?(Aktif Cümle)
Why wasn’t a large table made by them?

9-) Have you posted the letter?(Aktif Cümle)
Has the letter been posted by you?

10-) I have told them not to play on the road.
(Aktif Cümle)
They have been told not to play on the road by me.

11- We had put the fire out before the fireman came.(Aktif Cümle)
The fire had been put out before the fireman came by us.

12-After the doctor had operated on him , he died.(Aktif Cümle)
After he had been operated on, he died.

13-No body had given him any medicine before the doctor came.
He hadn’t been given any medicine before the doctor came by them.
No medicine had been given him before the
doctor came by them.

14-We had to do it at once.(Aktif Cümle)
It had to be done at once by us.
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Relative Clause Örnek Cümleler

1-) Atatürk was a great leader. Atatürk founded Turkish Republic.
Atatürk was a great leader who founded Turkish Republic.
Atatürk Türk Cumhuriyetini kuran büyük bir liderdir.
/////////////////////////////////////////////////////////
2-) Edison was a wonderful scientist.Edison invented the bulb.
Edison was a wonderful scientist who invented the bulb.
Edison ampulü icat eden muhteşem bir bilim adamıdır.
/////////////////////////////////////////////////////////
3-) Giraffe is an animal. Giraffe has got a long neck.
Giraffe is an animal which has got a long neck.
Zürafa uzun boyna sahip bir hayvandır.
/////////////////////////////////////////////////////////
4-) Cheetah is an animal. Cheeath can run fast.
Cheetah is an animal which can run fast.
Çita hızlı koşan bir hayvandır.
/////////////////////////////////////////////////////////
5-) İstanbul is a big city. 15 million people live in İstanbul.
İstanbul is a big city where 15 million people live in.
İstanbul 15 milyon insanın yaşadığı büyük bir şehirdir.
/////////////////////////////////////////////////////////
6-) The girl is beautiful.She is ironing her dress.
The girl who is ironing her dress is beatiful.
Elbisesini ütüleyen kız güzeldir.
/////////////////////////////////////////////////////////
7- This is my neighbour. I like her a lot.
This is my neighbour whom I like a lot.
Bu çok sevdiğim komşumdur. (Burda whom yerine who da kullanılabilir.)
/////////////////////////////////////////////////////////
8- January is the month. I was born that month.
January is the month when I was born.
Doğduğum ay ocaktır.
//////////////////////////////////////////////////////////
9-This is the reason why I love you.
Seni sevme sebebim budur.
/////////////////////////////////////////////////////////
10-I don’t know how to use this iron.
Bu ütüyü nasıl kullanacağımı bilmiyorum
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
DO YOU MIND....?

Do you mind if I open the window?
(Pencereyi açarsam rahatsız olur musunuz?)
No, please do.
(Hayır,lütfen açabilirsiniz.)
I’d rather you didn’t.
(yapmamanızı tercih ederim.)

Do you mind if I park here?
Buraya park etmemin bir sakıncası var mı?

Do you mind if I sit here?
Buraya oturmamın bir sakıncası var mı?
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
WOULD YOU MIND.....?

1-Would you mind turning on the air- conditioner?
(Mümkünse klimayı açar mısınız?)

2-Would you mind speaking a bit louder?
(Mümkünse biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz?)

3-Would you mind driving more carefully?
(Mümkünse biraz daha dikkatli sürer misiniz?)

4-Would you mind turning the TV on?
(Sakıncası yoksa televizyonu açar mısınız?)

5-Would you mind pushing my car?
(Sakıncası yoksa arabamı itebilir misiniz?)

6-Would you mind leaving early?
(Mümkünse erken ayrılabilir misin?)

7-Would you mind helping me with my homework?
(Sakıncası yoksa ödevime yardım eder misin?)

8-Would you mind speaking faster?
(Mümkünse biraz daha hızlı konuşur musunuz?)
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
MUST

Your teacher must be so knowledgeable.
(Öğretmeniniz çok bilgili olmalı.)

Murat must be a very clever boy.
(Murat çok zeki bir çocuk olmalı.)

Croc must be one of the best games.
(Croc en iyi oyunlardan biri olmalı.)

This must be the guitar you are looking for.
(Aradığınız gitar bu olmalı.)

She has been travelling all day. She must be tired.
(Bütün gün boyunca seyahet ediyor. Yorulmuş olmalı.)
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
CAN’ T

Bu yapıyı genelde must için kullanılan cümlenin olumsuzunda kullanırız.

Örnekler;

This restaurant can’t be very bad. I see many people in there.
(Bu restorant çok kötü olamaz. İçinde çok insan görüyorum.)

You have just had lunch. You can’t be hungry.
(Henüz öğle yemeği yedin. Aç olamazsın.)

She can’t be single. She must be married.
(Bekar olamaz. Evli olmalı.)

He has a Porche. He can’t be poor.
(O bir Porche’ye sahiptir. Fakir olamaz.)
 

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
MUST HAVE + V3

Örnekler;

She got here very quickly. She must have walked very fast.
(Buraya çabukça ulaştı. Hızlı yürümüş olmalı.)

You must have worked hard. Because You look exhausted.
(Çok çalışmış olmalısınız. Çünkü çok bitkin görünüyorsunuz.)

I haven’t seen the people next door for long. They must have gone away.
(Yan kapıda ki insanları uzun süredir görmüyorum. Uzağa gitmiş olmalılar.)

He can’t find his umbrella. He must have left it in his office.
(O şamsiyesini bulamıyor. Şemsiyesini ofisinde bırakmış olmalı.)
 
Top