İngilizce Güzel Kelimeler ve Anlamları

Papatya

V.I.P
V.I.P

Sosyal medya sitelerinden derlenmiş en çok beğenilen İngilizce güzel kelimeler listesi

1. Aquiver – titreyen

2. Mellifluous – yumuşak (ses), tatlı, akıcı (konusma/ses/ müzik vb), bal gibi, bal gibi tatlı, kulağa hoş gelen


3. Ineffable – ağza alınmaz (kutsal), anlatılamaz, tanımlanmaz, söylenemez, betimlenemez, kelimelerle ifade edilemez, tarifsiz, sözü edilmez


4. Nefarious – kötü, alçak, çok kötü, menfur, alçakça, hain, çirkin, fena


5. Somnambulist – uyurgezer


6. Epoch – çağ, dönem, vakit, devir, çığır, tarih, zaman, evre, epok

7. Sonorous – tumturaklı, sedalı, tantanalı, ses veren, çınlayan, sesi aksettiren, dolgun ses, gür ses, yüksek sesli, tınlayan, yankılı, etkili, sesli, ses çıkaran, çın çın öten, etkileyici, öten, sonoröz

8. Serendipity – mutlu kaza, aramazken bulunan, mutlu tesadüf, şans eseri değerli birşeyler keşfetme yeteneği, (psikoloji) serendiplik

9. Limerence – (psikoloji) tutkuyla aşık olma hali


10. Bombinate – vızıldamak, uğuldamak

11. Ethereal – uhrevi, uçuk, dünyevi olmayan, semavi, hafif ve ince, göksel, ruhani, eter (ile ilgili), eter gibi, havai, eterik

12. Illicitc – yasaya aykırı, yasadışı, memnu, gayri meşru, illegal, yasak, kanunsuz, haram, caiz olmayan


13. Petrichor – yağmurdan sonraki toprak kokusu


14. Iridescent – gökkuşağı gibi renkleri olan, yanardöner, parıldayan, pırıltı


15. Epiphany – görünüş, tezahür anı, 6 Ocak´ta kutlanan bir yortu, tezahür, aydınlanma, aydınlanma anı, epifani


İkinci grup İngilizce güzel kelimeler

16. Supine – kaygısız, uyuşuk, miskin, gevşek, meyilli, sırtüstü yatan, pasif


17. Luminescence – ışıltı, parlaklık, ışıma, gazışı, lüminesans, ışıldanım,

18. Solitude – yalnızlık, tenhalık, ıssızlık, tek başınalık, kendi başına olma, tenha yer, ıssız yer


19. Aurora – doğuş, tan vakti, fecir, şafak, gün ağarması, seher vakti

20. Syzygy – ayın yeni ay ve dolunay fazları, kavuşma konumu


21. Phosphenes – fosfen, gözler kapandığında görünen geometrik şekiller ve renkler


22. Oblivion – unutulma, unutulmaya yüz tutma, farkında olmama, kayıtsızlık, ilgisizlik, unutma, affetme, genel af


23. Ephemeral – çok kısa süren, kısa ömürlü, gündelik, bir gün yaşayan, çok kısa ömürlü, fani, geçici, gelip geçici, süreksiz


24. Incandescence – akkorluk, parlaklık, ısınarak ışık yayma


25. Denouement – son, çözüm, netice, akıbet, sonuç


Kaynak; Lingusta Eğitim

 
Top