İletişim Nedir? İletişimin Öğeleri

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
İletişim Nedir? İletişimin Öğeleri

Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecine iletişim denir. İletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistem, iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine olabilir.

İletişim, ilk çağlardan günümüze kadar' birçok aşamalardan geçmiştir. İlkel insanlar birtakım sesler çıkararak, işaretleşerek iletişim kurmuşlardır. Günümüzde ise birçok yolla ve araçla iletişim kurulabilir. Ama bu yollardan en güçlü olanı dille yapılanıdır. Dille yapılan iletişim; resim, şekil, işaret ve vücut diliyle yapılan iletişimden daha güçlüdür. Bu bakımdan duygu, düşünce ve istekler dille aktarılır.

İletişimin Ögeleri

İletişimde bulunması gereken birtakım öğeler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Gönderici: İletiyi (mesajı) hazırlayan gönderen kişidir.
  • Alıcı: İletinin (mesajın) gönderildiği kişidir.
  • İleti: Gönderilmek istenen bilgi, düşünce ve duygu gibi şeylerin bir yol ile şifrelenmesidir. Bu şifre genellikle dildir.
  • Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araçtır.
  • Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.
  • Dönüt: İletideki amacın yerine getirilmesidir.

İletişimin Ögelerini Belirleme
Sokakta karşılaşan Selin ve arkadaşı Müge arasında şöyle bir konuşma geçer:

Selin:

- Merhaba Müge! Akşam sinemaya gelir misin, bizimle?

Müge:

- Merhaba Selin! Teşekkür ederim ama gelemem, akşam teyzemlere gideceğiz.

Örnekte gönderici Selin, alıcı Müge'dir. İleti, "Merhaba Müge, akşam sinemaya gelir misin, bizimle?" ifadesidir. Kanal, iletişim dille gerçekleştiği için sözdür. Bağlam, sokaktır. Dönüt ise "Merhaba Selin! Teşekkür' ederim ama gelemem, akşam teyzemlere gideceğiz." ifadesidir.
 
Top