İHTİYAÇ nedir? İSTEK nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
İHTİYAÇ
Gerekseme, gereksinme.
Güçlü istek.
Gereksinim duyulan şey.
Yoksulluk, yokluk.
İSTEK
bir şeye duyulan eğilim, arzu; istek ve niyet kavramı veren isteme kipi.
yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.
belirli bir gereksinimi gidereceği düşünülen nesne ya da duruma karşı duyulan özlem, arzu.
 
Top