İdeolojik motif nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
İdeolojik motif

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünüdür.Motif ise bir anlatım düzeni içindeki en küçük birimdir.Bir fikir, bir yer, bir obje gibi;ideolojik motif ideolojik düşünceleri belirtir.Egemen ideoloji,Kapitalist ideoloji gibi ideolojik fikirler ideolojik motiflere örnektir.
 
Top