İç ve Dış kaslar-İç ve Dış kaslar Nelerelerdedir

Suskun

V.I.P
V.I.P
Kaburgalar arası dış kaslar

Kaburgalar arası iç kaslarKaburgalar arası dış kaslar komşu iki kaburgaya tutunmuşlardır.
Bu kaslar üst kaburganın alt kenarına, alt kaburganın da üst kenarına tutunmuşlardır. Kaslar iki kaburga arasında dikey değil, eğik birbiçimde uzanırlar.Bu kasların üst kaburgaya tutunma noktaları, alt kaburgaya tutunma noktalarına göre bir miktar arkaya düşmektedir.

Dikey doğrultuda olmayan tutunma nedeniyle kaburgalar arası dış kaslar kasıldıklarında, göğüs kafesi öne doğru çıkmakta ve göğüs boşluğunun ön-arka çapı büyümektedir. Böylece diyafragma ve kaburgalar arası dış kasların kasılmaları sonucu göğüs kafesinin iç hacmi büyümekte, yukarda anlattığımız fiziksel kurallara bağlı olarak da göğüs kafesinin iç basıncı düşmekte ve bunlara bağlı olarak soluk alma olayı başlamaktadır.

Kaburgalar arası iç kaslar da kaburgalar arası dış kaslar gibi iki komşu kaburgaya tutunmuşlardır. Ne varki bu kasların eğikliği arkadan öne değil, önden arkaya doğrudur. Böylece bu kasların kasılmasıyla göğüs kafesinin büzülmesi denetlenmiş olur. Dolayısıyla kaburgalar arası iç kaslar, soluk verme işleminde görev almış olurlar.


Kas Çeşitleri

Kaslar; çalışma şekli, bulunduğu yer ve renklerine göre 3 çeşittir.

Çizgili Kas (İskelet Kası):
Kırmızı renkli kaslardır. İskelet sistemini örter. Boyun, kol, bacak, parmak gibi organlarımızı hareket ettirmemizi sağlar. İsteğimizle çalışır ve kasılmaları güçlüdür. Çabuk yorulur.

Düz Kas:
Beyaz renkli, isteğimiz dışında çalışan kaslardır. Kalp dışındaki iç organlarımızda bulunur. Yavaş ve düzenli çalışır, geç yorulur. Kasılmaları yavaştır. Düz kas hücreleri tek çekirdeklidir. Mide, bağırsaklar ve yemek borusu düz kaslardan oluşur. Damarların yapısında düz kaslar bulunur.

Kalp Kası:
Kalp, çizgili (kırmızı) kaslardan oluşmuştur Kalp kası hücreleri çok çekirdeklidir. Hızlı ve güçlü kasılır. Fakat kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır. Kalp kası, çizgili kaslardan olduğu hâlde yorulmaz.

Vücutumuzda yer alan kasların buludukları başlıca yerler
Baş kasları
Yüz kasları
Çiğneme kasları
Boyun kasları
Sırt kasları
Toraks kasları
İnterkostal kaslar
Diyafram kası
Üst Ekstremite kasları
Alt Ekstremite kasları
Karın Duvarı kasları
Pelvik Diyafram
Perine kasları
 
Top