İbret Sunan Gayeye

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yok…
Ne geceye
Ve ne de gündüze
Her iklimde ibret sunan gayeye
Aklıma ve gönlüme zerk edilen hikâyeye
Ruhumda neşet bulan hakikate, ahdi saadete
Yetim ve öksüz olan, mahzun ve mazlum bulunan edebe
Hakkı haykıran, sabırla yol alan, nezaketle yüreklere ulaşan erdeme
Emribilmağruf, nehyianil münker hassasiyeti bulunan naifdervişlere
İnsanlık için ceht eden, hizmeti ecir bilen, kul, köle olmayan irade sahiplerine
Edebi, edebiyatı, görgü ve adabı, sabır ve cefayı, aşk ve sevdayı bilen, yaşayan münevverlere

Mustafa Cilasun
 
Top