İbrahim'i Vicdandır

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Kul...
Yaşatmak için aşktır
Sevdası hak rızasında bahttır
En ulvi umudu şahadet ve şecaattutkusudur
Her cana, cana can olanvicdana, ihsan ve inayet yolunda duacıdır
Benlikten ziyade, hiçliğe,kemali yete, münevverliğe muştuyla bakan hicrandır
Onun için her lahza mizandır,hesaplanabilir bir akılla mahzun ve mazlum canlarla muhabbeti şiardır
Anlamayan, inanmayan, kınayanve ayıplayan cemiyet ve cemaatlere acıyarak bakan İbrahim'i vicdandır

Mustafa Cilasun
 
Top