I. Dünya Savaşında İttifak Devletleri ve İtilaf devletleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
800px-Avrupa_1914.jpg

Savaş başladıktan sonra İttifak ve (gri renkle gösterilmiş) İtilaf devletleri(1914-17)800px-Map_Europe_alliances_1914-tr.svg.png

Savaş öncesinde İttifak ve (yeşil renkle gösterilmiş) İtilaf devletleri. (1914)İttifak Devletleri, Merkezi Devletler ya da Bağlaşma Devletleri


İttifak Devletleri, Merkezi Devletler ya da Bağlaşma Devletleri, başlangıçta Almanya (ve yanında katılan Alman Sömürge güçleri), Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşan devletler grubudur. Kökeni 1882'de kurulan Üçlü İttifak Antlaşması'na dayanır. İtalya, I. Dünya Savaşı başlayınca önce bir yıla yakın süre tarafsız kalmış, daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçerek 23 Mayıs 1915'te savaşa girmiştir. Müttefik arayan İttifak Devletleri'ne önce 2 Ağustos Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması'nın gereğini yerine getiren Osmanlı İmparatorluğu, bir yıl sonra ise Çanakkale Zaferi'nden sonra savaşı Almanlar'ın kazanacağını düşünen Bulgaristan Krallığı katılmıştır.
İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletleri

İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletler, başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloğu. İtilaf sözcüğü 'anlaşma, uzlaşma' anlamlarına gelir.[1] İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın önderliğindeki İttifak Devletleri grubuna karşı savaştı.
İtalya I. Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Devletleri grubundan ayrılıp İtilaf Devletleri grubunun yanında savaşa girdi. Savaşın ilerleyen safhalarında ABD İtilaf devletlerine katıldı. Rusya 1917 ihtilalinden sonra İtilaf devletleri grubundan ayrılarak savaştan çekildi. Savaş sırasında yeni katılımlarla İtilaf Devletleri grubu genişledi. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'ndan galip olarak çıktı ve yenilen İttifak Devletleri'nin topraklarını kısmen işgal etti.


800px-Central_Powers_monarchs_postcard.jpg

II. Wilhelm,
V. Mehmet,
I. Ferdinand,
Franz Joseph


400px-Birinci_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1nda_%C4%B0ttifak_devlerinin_kay%C4%B1plar%C4%B1.svg.png492px-Ittifak_madalya.gif

Osmanlı İmparatorluğu'nca İttifak Devletleri Ülkelerine Verilen İttifak Madalyası​
 
Top